Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny. Diagnoza i pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PSW-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny. Diagnoza i pomoc
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zagadnienia::

• Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny

• Poradnictwo społeczno-wychowawcze

• Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

• Laboratorium specjalnościowe

• Środowiskowa praktyka pedagogiczna

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna pojęcia i terminy dotyczące konfliktów w rodzinach i sytuacji kryzysowych

2. dostrzega dynamikę życia rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i sytuacji kryzysowych

3. zna i rozumie mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny problemowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

4. zna kontekst systemowy i etyczny działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

5. zna koncepcje, organizację i stosowane metody poradnictwa społeczno-wychowawczego

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i zdiagnozować sytuacje trudne /kryzysowe w życiu dziecka i rodziny

2. potrafi przedstawić przesłanki teoretyczne i uzasadnić potrzebę podejmowanych działań na rzecz dziecka i rodziny

3. potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych podejmując w nich różne role,

4. potrafi doskonalić swoje kompetencje i samodzielnie planować rozwój zawodowy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie

Kompetencje społeczne:

1. w sytuacji konfliktu i kryzysu w rodzinie potrafi dostrzec i chronić interesy dziecka

2. docenia konieczność ciągłego samokształcenia i rozwoju osobistego jako elementów niezbędnych w pracy socjalno-wychowawczej

3. Stosuje standardy etyczne w pracy z dziećmi i rodzinami

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby potwierdzania efektów uczenia:

• Rozmowa sprawdzająca znajomość literatury

• Udokumentowane odbycie szkolenia/stażu dotyczącego działań nastawionych na pomaganie dzieciom, młodzieży i rodzicom w wymiarze przynajmniej 100 godzin

• Możliwość zaliczenia praktyk na podstawie udokumentowanych doświadczeń pracy zawodowej/ wolontariatu w obszarze pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną (zaświadczenie + opis instytucji i własnych w niej działań)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Baron
Prowadzący grup: Beata Baron, Maria Kolankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Baron
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.