Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-PSW-ST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Baron, Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące sytuacji kryzysowych w życiu jednostki oraz rodziny jako systemu wraz z pokazaniem możliwości pomocy w tym zakresie.

Zajęcia mają dwa główne cele. Pierwszym jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej oraz narzędzi pojęciowych i metodologicznych niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania kwestii z zakresu sytuacji kryzysowych w życiu dziecka i rodziny. Drugim celem jest rozwijanie zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do formułowania poprawnych i uzasadnionych argumentów oraz rozumienia konkretnych wyborów rodzin.

Pełny opis:

1. Czym jest rodzina? Ewolucje definicji rodziny. Procesy wewnątrzrodzinne. Przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn. Nowe macierzyństwo i nowe ojcostwo. Alternatywne modele rodziny.

2. Sytuacje kryzysowe – rodzaje, przebieg, strategie interwencji Teorie kryzysów. Rodzaje sytuacji kryzysowych. Przebieg reakcji kryzysowej w zależności od rodzaju sytuacji. Specyfika interwencji kryzysowej.

3. Instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny. Prawne podstawy wsparcia rodzin.

4. Czy wsparcie może być złe? Instytucje i deinstytucjonalizacja. Ubezwłasnowolnienie.

5. Sytuacje trudne w życiu dziecka / związane z dzieckiem: dzieci CODA, parentyfikacja, rodzeństwo osób z niepełnosprawnościami, rodzice z niepełnosprawnościami itd.

6. Wybrane sytuacje kryzysowe indywidualne i rodzinne: strata dziecka, niepełnosprawność/ choroba dziecka itd., zaniechanie opieki (np. oddanie dziecka do instytucji).

7. Etyczne i moralne dylematy rodzin.

8. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Psychiczne opuszczenie dzieci, czynne odrzucenie. Konsekwencje niewłaściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich: ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich, instytucja rodziny zastępczej i prawnego opiekuna.

Literatura:

Donath, O. (2015). Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis. Journal of Women in Culture and Society, 40(2):343-367

Hołub, J. (2018). Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci.

Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wołowicz-Ruszkowska, A., McConnell, D. (2017). The Experience of Adult Children of Mothers with Intellectual Disability: A Qualitative Retrospective Study from Poland. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(3).

Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., Wołowicz-Ruszkowska, A. (2018). Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu: aktywność i obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), kolokwium sprawdzające wiedzę zarówno z zajęć jak i lektur.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.