Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Badanie jakości i efektywności programów pomocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-SDR-BJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Badanie jakości i efektywności programów pomocy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z badania jakości i efektywności programów pomocy związane są z praktyką pedagogiczną opieka i wychowanie.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studencji zapoznają się z;

- kryteriami jakości opieki i możliwością zastosowania tych kryteriów do analizy sytucji dzieci i rodzin korzystających z róznych form pomcu społecznej :

- typologiami, kryteriami, metodyką i procesem ewaluacji w służbach społęcznych;

- zasadami superwizji w pomocy społecznej i pracy socjalnej.

W ramach praktyk poznają wybraną instytucję/służbę lub organizację pomocy społecznej i jej programem. Właczając się w realizację programu dokonują ewaluacji programu pracy instytucji, pracy środowiskowej lub pracy z rodziną i indywidualnym przypadkiem.

Pełny opis:

Studenci poznają terminologię i teoretyczne i metodyczne podstawy;

oceny jakości opieki w instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci i rodzin, ewaluacji oraz superwizji na na podstawie literatury.

Wybrane z poznanych metod powinny być zastosowane w analizie programów działania w czasie praktyk.

Koniecznym warunkiem wyboru miejsca praktyk jest możliwość aktywnego uczestniczenia w programach tam realizowanych i możliwość przeprowadzenia ewaluacji według przygotowanego wcześniej i zatwierdzonego przez opiekuna praktyk schematu.

Student w ramach asystenckiej aktywności w instytucji opracowuje schemat oceny programu, opisuje dokonaną ewaluację i przedstawia ją zarówno na zajęciach jak w placówce praktyk.

W poszczególnych latach oceny można dokonywać w różnych placówkach w zależności od możlwości dostępu oraz uzgodnienia programu ewaluacji z organizatorami miejsc praktyk.

Literatura:

Ewaluacja w służbach społecznych red B. Szatur Jaworska, MCPS, 2010

Quality for children. pdf

Superwizja w pracy socjalnej, J. Szmagalski, 2005

Doradca i terapeuta czy badacz i strateg, D.Trawkowska [w:] Pomoc społęczna wobec rodzin red. D. Trawkowska, 2011

Dodatkowa literatura uzalezniona od instytucji, organizacji

Efekty uczenia się:

Student zna i potrafi zastowować kryteria jakości opieki w analizie programów ukierunkowanych na pomoc ddziecku i rodzinie

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Przedstawienie na zajeciach miejsca praktyk i wybranego programu działań na rzecz dzieci, rodzin, grupy, środowiska

Udział w realizowaniu wybranego programu

Dokonanie ewaluacji/oceny w postaci opisu

Praktyki zawodowe:

Praktyka pedagogiczna opieka i wychowanie w wymiarze 60 godzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.