Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS4 - Praktyka pedagogiczna indywidualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS4-POSW-PI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS4 - Praktyka pedagogiczna indywidualna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Praktyka umożliwia poznanie sytuacji wybranej grupy odbiorców, którzy będą uczestnikami zaproponowanego przez studenta działania społecznego. Student wybiera miejsce praktyk z bazy instytucji współpracujących z Wydziałem (ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, domy opieki, ośrodki wychowawcze, oddziały dzienne psychiatryczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, młodych dorosłych, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych itp). Student może realizować praktykę w wybranym przez siebie miejscu, zwłaszcza gdy łączy się ona z tematem/badaniami realizowanymi w ramach pracy dyplomowej.

Student realizuje projekt we współpracy z wybraną instytucją/organizacją, pod kierunkiem opiekuna praktyk.


Skrócony opis:

Praktyki realizowane są równolegle z przedmiotem Projekt socjalny. Praktyki odbywają się w instytucjach i organizacjach realizujących szeroko rozumiane cele społeczne i wychowawcze. Harmonogram praktyk jest dostosowany do trybu działania wybranej instytucji/organizacji.

Literatura:

Chludziński M., Przybylski W., „Jak skutecznie napisać projekt socjalny”. Warszawa 2004.

Davies M., ''Socjologia pracy socjalnej'', Warszawa 1996.

Granosik M., ''Profesjonalny wymiar pracy socjalnej'', Katowice 2006.

Gorczyc E. „Stąpając po bruku. Projekt socjalny na rzecz kobiet”. „Praca socjalna” 2003 nr 3.

Kantowicz E., ''Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej'', Olsztyn 2001.

Kott E. „Co to jest projekt socjalny”. Mazowieckie Centrum Polityki społecznej. Warszawa 2001 (opracowanie dostępne w Internecie).

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., ''Wokół problemów działania społecznego'', Katowice 1998.

Pilch T., Lepalczyk I. (red), ''Pedagogika społeczna'', Warszawa 1995.

Wolska-Prylińska D., ''Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym'', Katowice 2010.

Wronowski G., ''Jak skutecznie napisać projekt socjalny?'', Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- poznać i zanalizować funkcje i cele działania wybranej instytucji

- poznać i zanalizować potrzeby wybranej jednostki/grupy odbiorców

- sformułować cele i strategie projektu

-opracować plan i harmonogram działania

- zdobyć środki i zmobilizować zasoby niezbędne do realizacji projektu

- zrealizować zaplanowany projekt angażujący jego odbiorców/uczestników

- dokonać ewaluacji zrealizowanego działania/krytycznie ocenić efekty projektu

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie studenta zostaną wzięte pod uwagę:

- umiejętność analizy instytucji/organizacji, w której realizowany jest projekt (prezentacja instytucji i pomysł projektu jest przedstawiany przez studenta po podjęciu praktyk)

- pomysł własnego działania (studenci przygotowują pisemną koncepcję projektu do końca Igo semestru)

- sprawozdanie z realizacji projektu wraz z dokumentacją (przedstawione w formie pracy zaliczeniowej pod koniec II semestru)

- opinia z miejsca praktyk (dostarczona po zakończeniu praktyki).

Praktyka jest integralna częścią modułu. Jej efekty i zdobyte przez studenta doświadczenia będą omawiane na egzaminie modułowym.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane są równolegle z przedmiotem Projekt socjalny. Praktyki odbywają się w instytucjach i organizacjach realizujących szeroko rozumiane cele społeczne i wychowawcze. Harmonogram praktyk jest dostosowany do trybu działania wybranej instytucji/organizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.