Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - Pedagogika specjalna - lektorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MTP-PSP-L2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MTP - Pedagogika specjalna - lektorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z reprezentatywnym pracami naukowymi z zakresu współczesnej pedagogiki specjalnej. Studenci nabędą umiejętność analizowania tekstów naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej, poszerzą znajomość terminologii używanej w dyscyplinie, poznają kluczowe koncepcje teoretyczne oraz podstawowe orientacje metodologiczne i przykłady wybranych metod badawczych.

Pełny opis:

Kluczowe treści:

Społeczna historia niepełnosprawności – przemiany w podejściu do osób z niepełnosprawnością i ich uwarunkowania.

Istota niepełnosprawności – osoby z niepełnosprawnością a inne grupy mniejszościowe.

Kształtowanie się tożsamości osób z niepełnosprawnością

Paradygmaty w pedagogice specjalnej – pojęcie paradygmatu, mapa paradygmatów, paradygmat emancypacyjny i jego konsekwencje.

Koncepcja normalizacji – geneza, istota i znaczenie we współczesnej pedagogice specjalnej.

Samostanowienie osób z niepełnosprawnością – pojęcie, możliwości, bariery.

Społeczne rozumienie niepełnosprawności – potoczne teorie niepełnosprawności i ich znaczenie dla kształtowania biegu życia osób z niepełnosprawnością

Pojęcie integracji społecznej i szkolnej osób z niepełnosprawnością – formy kształcenia a integracja społeczna w świetle badań empirycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju – współczesne strategie działań i ich znaczenie dla rozwoju dzieci z niepełnosprawnością

Współczesne metody kształcenia specjalnego – pojęcie metod opartych na dowodach, rola oceny empirycznej skuteczności metod kształcenia i terapii, charakterystyka wybranych metod.

Literatura:

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. (s. 28-53) Wydawnictwo Sic: Warszawa

Lane, H. (1996). Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. (s. 54-96) WSiP: Warszawa.

Wehmeyer, M. L. (2015). Samostanowienie, psychologia pozytywna i niepełnosprawność (s.11-23). W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Krauze, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. (s. 198-210). Impuls: Kraków.

Wołowicz-Ruszkowska, A (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. (s. 278-297; 180-204) Wyd. APS: Warszawa.

Szonyi, K i Gustavsson, A (2003). Dorastając w Szwecji z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – narracje o niepełnosprawności intelektualnej. (s.221-263). W: Gustavsson, A, Tossebro, J., Zakrzewska-Manterys E. Niepełnosprawność intelektualna a style życia. IFIS PAN: Warszawa.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej (s. 50-64). Wydawnictwo APS: Warszawa.

Szumski, G., Smogorzewska, J., & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 21, 33- 54

Twardowski, A. (2017). Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skoncentrowanego na interakcjach rodzice–dziecko. (s.44-61). W: Głodkowska, Konieczna, Piotrowicz, & Walczak (red.), Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju. Wyd. APS: Warszawa.

Mitchell, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. (s.66-78, 120-133; 222-230). Harmonia: Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

Moderowanie dyskusji na jednej z tematów podejmowanych na zajęciach.

Kolokwium pisemne z zakresu zagadnień przewidzianych programem przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.