Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacje kultury i edukacja nieformalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N2-SD-AKEN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacje kultury i edukacja nieformalna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Proponowana tematyka seminarium odnosi się do kwestii animacji kulturowej, społecznej i praktyk edukacji nieformalnej. Tematyka seminarium dotyczy analizy zagadnień związanych z organizowaniem, promowaniem, przeprowadzaniem i ewaluacją działań animacyjnych i edukacji nieformalnej, prowadzonej przez różne ośrodki kultury, NGO-sy, kluby i placówki sportowe, teatralne, muzyczne, filmowe. Celem będzie przyjrzenie się jak takie miejsca i aktywności w nich prowadzone wyglądają w praktyce. W trakcie seminarium będziemy się uczyć sposobów ich analizowania, badania i opisywania.

Celem przedmiotu seminarium licencjackie jest stworzenie pracy licencjackiej. Przedmiot zakłada naukę praktyczną konstruowania pracy, przygotowanie tematu, metodologii, teorii, przeprowadzenie badań oraz końcowe przedstawienie wniosków. Będziemy uczyć się formułowania problemów badawczych, tworzenia metod i technik badawczych, zbierania i analizy materiału, przygotowania wniosków i napisania samej pracy.

Pełny opis:

Seminarium koncentruje się na działaniach z zakresu animacji kulturowej, społecznej i edukacji nieformalnej. Z założenia więc będziemy się przyglądać temu, jak wyglądają takie działania w różnych formalnych i nieformalnych placówkach kultury, sportu, sztuki, aktywizacji na różnych poziomach i działań społecznych.

W ramach seminarium będziemy chcieli przyjrzeć się praktykom organizowania, przeprowadzania i ewaluacji wydarzeń związanych z tematyką, takich jak: festiwale, imprezy, spektakle oraz działań o charakterze aktywizacyjnym czy budującym lokalne wspólnoty. Założeniem naszym jest poznanie różnych sposób organizowania działań animacyjnych, ich finansowania, tego, jaki one mają wpływ na odbiorców i jak są realizowane. Formuła i tematyka seminarium zakłada, że prace będą miały charakter badawczy, ale też badawczo-praktyczny. Interesować nas będzie zarówna perspektywa lokalna, jak i bardziej ogólna.

W programie seminarium przewidziano też spotkania z instytucjami i osobami zajmującymi się animacją kultury oraz wizytacje, które pozwolą nam się zapoznać z praktyką takich działań.

Celem przedmiotu seminarium licencjackie jest stworzenie przez studenta samodzielnej pracy, opartej o rzetelne badania. Seminarium jest przedmiotem ukierunkowanym na badanie i analizę zjawisk z zakresu animacji i interwencji społecznej. Zakłada więc skoncentrowanie się na działaniach związanych z upowszechnianiem kultury, praktykami interwencyjnymi, badaniem działań kulturalnych, animacją społeczną, aktywizmem kulturowym i innym praktykami szeroko rozumianej społecznej aktywizacji za pomocą różnych (także nieformalnych) praktyk edukacyjnych.

Ukierunkowanie tematyczne seminarium powoduje, że charakter prac będzie odnosił się do studiów przypadku, bądź analizy wydarzeń i praktyk o charakterze nieformalnej edukacji.

Założeniem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studenta do napisania samodzielnej pracy.

Pierwszy semestr seminarium zakłada zapoznanie się z ogólnymi warunkami pracy oraz sformułowanie konkretnego tematu pracy. Ponadto w ramach zajęć będziemy się uczyć przygotowania techniczne strony pracy (przypisy, bibliografia, format pracy, cytowanie, inne źródła)

Plan seminarium w semestrze zimowym:

1. Wstęp

2. Animacje i edukacja nieformalna

3-4. Jak sformułować temat?

5-6. Jak wybrać i określić przedmiot badań?

7. Temat badawczy

8-9. Zajęcia metodologiczne

10. Techniczna strona pracy

Plan seminarium w semestrze letnim:

1. Sformułowanie planu badań

2-3. Przygotowanie metodologii

4-5. Sformułowanie narzędzi badawczych

6-7. Metody zbierania i analizy danych

8-9. Określenie zakresu badań

10. Przygotowanie do badań

Literatura:

1. Animacja kultury. Doświadczenia i przyszłość red. Godlewski G., Kurz I., IKP UW, Warszawa 2002

2. Gajda J., Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, UMC-S, Lublin 1994

3. Kurz I., Lokalne : Animacja kultury / community arts, IKP UW, Warszawa 2008

4. Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, http://www.platformakultury.pl/files/2012-02-01/kk.pdf.pdf

5. „Kultura Współczesna“ 2009, nr 4 (numer monograficzny i praktykach animacyjnych)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o konstrukcji pracy licencjackiej

- student wie jak formułować temat badawczy

- student wie jak dobrać metodologię

Umiejętności:

- potrafi robić przypisy, cytować robić bibliografię pracy

- potrafi sformatować pracę pod względem językowym i technicznym

- potrafi formułować temat i pytania badawcze

Kompetencje społeczne:

- przekazywanie wiedzy

- formułowanie wniosków

- konkretna analiza zjawiska

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr seminarium student zalicza na podstawie ocen z testów sprawdzających

Drugi semestr student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanych badań

W pierwszym semestrze seminarium student otrzymuje zaliczenie na podstawie szczątkowych ocen z testów sprawdzających umiejętność:

- formułowania przypisów, bibliografii

- formatowania tekstu

Ponadto elementem oceny będzie także sformułowanie tematu badawczego.

W drugim semestrze student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanych badań:

-metodologii

-narzędzi badawczych

-zakresu badań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rauszer
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.