Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MWP-PRP-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych problemów wchodzących w zakres „wprowadzenia do pedagogiki”. Kurs ma przywołać właściwe rozważaniom pedagogicznym kategorie pojęciowe i ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej. Uczyć krytycznego myślenia i konstruowania wypowiedzi.

Pełny opis:

- Konwersatorium ma za zadanie:

- uzupełnić wiedzę wyniesioną z wykładu;

- uczyć krytycznej analizy tekstów pedagogicznych;

- uczyć dyskusji dotyczącej prezentowanych tekstów;

- ukazać zróżnicowanie myśli pedagogicznej i jej powiązanie z różnymi

typami wiedzy;

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty/myśli pedagogicznej;

Literatura:

1. J. Dewey, Jak myślimy?, rozdz. Czym jest myśl?

2. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, rozdz. XXIV:, Co to jest filozofia wychowania?, s. 448 - 456;

3. E. Durkheim E., O wychowaniu, O kulturze pedagogicznej, [w]: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, (red.: S. Wołoszyn, Kielce 1998, tom III, ks.1. , s.647 -660);

4. E. Durkheim: Metody zasady socjologicznej, Warszawa 2000, rozdział: Co to jest fakt społeczny?, s. 27- 41;

5. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1998, rozdz. VII O pojęciu i celu wychowania moralnego, s.156-178;

6. K. Jaspers, Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, rozdz. Człowiek, s. 25-46;

7. A. Maslow: Motywacja a osobowość, Warszawa 1990, rozdział: Normalność, zdrowie, wartości, s.351 - 369;

8. E. Mounier: Co to jest personalizm ? Perspektywa - metoda - zobowiązanie. Osoba - osobowość - jednostka, [w]: Źródła do..., wyd. cyt. tom III, ks. 2, s.123 - 132;

9. Z. Freud: Poza zasadą przyjemności, [w:] Źródła do…, wyd. cyt. tom III, s. 560-582;

10. A. S. Neill, Nowa Summerhill, Poznań 2000, rozdz.: Idea Summerhill, Zabawa i samoregulacja, Seks i koedukacja, s. 30 - 40, 64 - 75, 136 -145;

11. C. Rogers, B. Stevens: Uczyć się jak być wolnym [w]: Źródła do..., wyd. cyt., tom III, s. 427 - 431;

12. Russell B., Wolność i autorytet w wychowaniu oraz Wychowanie a

ustrój społeczny, [w]: Źródła do..., wyd. cyt., tom III, ks.1, s.509-519, 519-526;

13. H. von Schoenebeck: Rozstanie z pedagogiką, [w]: Źródła do...,wyd. cyt, tom III, ks.2 s.460 - 464;

14. J. Watson : Behawioryzm. Psychologia jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1993; rozdz. I: Co to jest behawioryzm? rozdz. XII Osobowość, s.39 -52, 365 - 408;

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

1. znaczenie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki;

2. posiada elementarną wiedzę dotyczącą zróżnicowania myśli pedagogicznej i struktury pedagogiki;

3. posiada elementarną wiedzę dotyczącą tradycji myśli pedagogicznej i jej odniesień do współczesności;

4. posiada odstawową wiedzę dotyczącą relacji : pedagogika – inne dziedziny wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. dokonuje analizy i syntezy treści wykładu;

2. wyjaśnia zależność między różnymi kontekstami teoretycznymi;

3. wyjaśnia zależność : kontekst teoretyczny myśli pedagogicznej –

rozumienie wychowania.

POSTAWY

Student:

1. dostrzega złożoność wychowania i myśli pedagogicznej;

2. otwiera się poznawczo na wychowanie jako zjawisko społeczne i kulturowe;

3. otwiera się poznawczo na zróżnicowanie stanowisk teoretycznych;

4. otwiera się na współpracę z innymi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Metoda problemowa. Dyskusja.

Obecność. Aktywność. Praca pisemna-kolokwium.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.