Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Das Jahrhundert des Kindes?, B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-KJO-JK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Das Jahrhundert des Kindes?, B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W roku 1900 szwedzka autorka Ellen Key (1849-1926) opublikowała książkę pt. "Stulecie dziecka" (Barnets århundrade) - jedną z najbardziej rewolucyjnych książek o wychowaniu dzieci. Wiek XX miał być "stuleciem dziecka". Czy tak się rzeczywiście stało? Konwersatorium jest próbą krytycznego bilansu i odpowiedzi na to pytanie. Celem zajęć jest ukazanie złożoności i różnorodności postaw poszczególnych jednostek i społeczeństw w stosunku do wychowania dzieci i młodzieży w wieku XX - w szczególności na przykładzie Niemiec.

Pełny opis:

1. Literatura i sztuka Fin de siècle w Europie a dziecko, młodzież i wychowanie.

2. Model wychowania: 1913-2013 - podobieństwa i różnice. Czego nauczyliśmy się w ciągu stu lat?

3. I wojna światowa a dziecko i młodzież, "pedagogika wojenna" (Kriegspädagogik) w Niemczech.

4. Warunki społeczne, bytowe i zdrowotne dzieci i młodzieży po I wojnie światowej na przykładzie Republice Weimarskiej.

5. "Jak być pięknym i młodym?" - lata dwudzieste w trosce o zdrowie, higienę, gimnastykę.

6. Stara a nowa szkoła - co zmienić? Debaty w latach dwudziestych i trzydziestych.

7. Człowiek nowoczesny lat trzydziestych w Niemczech (III Rzeszy) - jak go wychować i uformować?

8. Obraz dzieci i młodzieży w niemieckich filmach i kronikach filmowych z lat 1930-1945 - przemiany, rola w propagandzie.

9. Rok 1945 - "godzina zero" w Niemczech - czy też w dziedzinie wychowania? Czy było coś "wartościowego" w III Rzeszy w dziedzinie wychowania młodzieży?

10. Cud gospodarczy na Zachodzie i formowanie się społeczeństwa dobrobytu w latach pięćdziesiątych. Rozliczenia z II wojną światową. Modele postaw i wychowania.

11. Lata sześćdziesiąte - lata młodzieżowego buntu i kryzysu postaw. Rok 1968 na uniwersytetach zachodnioniemieckich.

Literatura:

1. Ellen Key, Stulecie dziecka, przekł. Iza Moszczeńska, Warszawa 1904 (Warszawa 2005).

2. Wiesław Theiss, Zniewolone dzieciństwo: socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych, Warszawa 1996.

3. Alice Miller, Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii, przeł. Barbara Przybyłowska, Poznań 1999.

4. Michael H.Kater, Hitler-Jugend, Darmstadt [2005].

5. Brenda Ralph Lewis, Hitlerjugend : w czasach wojny i pokoju 1933-1945, [tł. Grzegorz Siwek], Warszawa 2008.

6. Guido Knopp, Dzieci Hitlera, współpr. Stefan Brauburger [et al.], Warszawa 2008.

+ niemieckie filmy dokumentalne wyświetlane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student

-zna terminologię pedagogiczną (także w języku niemieckim) i jej źródła,

-zna miejsce pedagogiki w systemie nauk społeczno-humanistycznych,

-zna sposoby i procesy rozwoju środków komunikacji społecznej,

UMIEJĘTNOŚCI

student

-potrafi krytycznie analizować przekazy źródłowe właściwe w pracy pedagoga (także w języku niemieckim - w tym filmy dokumentalne),

-potrafi samodzielnie poszukiwać wiedzy wykorzystując do tego odpowiednie źródła,

-potrafi wykorzystać różne techniki komunikacyjne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej i globalnej,

-dokonuje samooceny własnych kompetencji,

-ma reflekcje na temat etyki zawodowej.

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tematami, pytaniami badawczymi, metodami i warsztatem pracy humanisty - na przykładzie badań nad dziejami dzieciństwa w XX wieku w Niemczech, w języku niemieckim. Konwersatorium w języku obcym (niemieckim) ma kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego - pedagogicznego i historycznego - oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych (zwłaszcza notatek prasowych i filmów). Celem konwersatorium jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat dziejów dzieciństwa w Niemczech w XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest tokiem analitycznym, z zastosowniem poglądowości polisensorycznej (fragm. filmów z obszernym krytycznym omówieniem), którego celem jest aktywizacja studentów przez zachęcanie do dyskusji, przygotowanie własnych prezentacji lub esejów. Warunkiem zaliczenia zajęć na ocenę jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach; napisanie i zaliczenie dodatkowego eseju daje możliwość poprawy oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.