Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Education in the lens

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-KJO-OB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Education in the lens
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom zagadnienia związane z problematyką praktycznego wykorzystania danych wizualnych w badaniach społecznych. Będą miały formę konwersacyjną, opierającą się na warsztacie pojęciowym badań wizualnych oraz materiałach fotograficznych wytworzonych przez studentów. Studenci wyniosą z nich umiejętność wytworzenia i krytycznego wykorzystania materiałów wizualnych w pracy naukowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom zagadnienia związane z problematyką praktycznego wykorzystania danych wizualnych w badaniach społecznych. Będą miały formę konwersacyjną, opierającą się na warsztacie pojęciowym badań wizualnych oraz materiałach fotograficznych wytworzonych przez studentów. Studenci wyniosą z nich umiejętność wytworzenia i krytycznego wykorzystania materiałów wizualnych w pracy naukowej, połączoną z umiejętnością opisu rzeczonych materiałów językiem socjologii wizualnej. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, w oparciu o anglojęzyczną literaturę. Studenci będą zobligowani do przygotowywania na poszczególne spotkania własnych materiałów wizualnych oraz opartych nań tematycznych prezentacji.

Literatura:

J. Collier, M. Collier, Visual Anthropology: Photography as a research method, University of New Mexico Press, 1986D. Harper, On the authority of the image: Visual methods at the crossroads, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research, Sage Publications, Thousand Oakes - London - New Delhi, s. 403-412, P. Bourdieu, Photography. A middle-brow Art, Cambridge: Polity Press 1990 H. Becker (red.), Exploring society photographically, Evanston: Northwestern University Press 1981 D. Harper, Life on the road, w: Images of information. Still Photography in the social scientes, J. Wagner (red.), Beverly Hills: Sage 1979D. Harper, An argument for visual sociology, w: Image-based research, J. Prosser (red.), London: Routledge, 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i możliwości zastosowania

jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

potrafi przygotować prezentację przedstawiającą wyniki zrealizowanego przez siebie badania

umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych

potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

potrafi przyjmować różne role w zespole badawczym

jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

posiada pogłębioną wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach, w tym pogłębioną wiedzę o koncepcjach socjologów polskich

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają wszystkie efekty pracy studenta w czasie trwania zajęć: cotygodniowe małe projekty badawcze realizowane samodzielnie lub w 2-3 osobowych grupach; prezentacja własnych projektów na forum grupy; wykonanie i prezentacja pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.