Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Pedagogika rosyjska, B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-KJO-ROS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Pedagogika rosyjska, B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest pokazanie oceny wybranych zagadnień pedagogiki rosyjskiej na podstawie podręczników do pedagogiki, historii wychowania i pedagogiki porównawczej - oraz porównaniu jej ze stanem nauk pedagogicznych we współczesnej Polsce. Podstawą dyskusji w języku rosyjskim będzie czytanie i omawianie tekstów w języku rosyjskim. Efektem kształcenia jest znajomość języka na poziomie B2+.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest pokazanie oceny wybranych zagadnień pedagogiki rosyjskiej w XIX i XX wieku - na podstawie podręczników do pedagogiki, historii wychowania i pedagogiki porównawczej - oraz porównaniu jej ze stanem nauk pedagogicznych we współczesnej Polsce. Realizacji tego celu służyć ma omawianie tekstów w języku rosyjskim, krytyczna ocena literatury przedmiotu. Konwersatorium ma umożliwić rzeczywistą dyskusję ze studentami, wspólne dochodzenie do wniosków, wymianę doświadczeń. Interaktywna forma zajęć umożliwić ma studentom wypowiadanie samodzielnych ocen, dyskusję i krytykę powszechnie przyjętych stereotypów.

Literatura:

Pedagogika narodov mira, Moskva 2004.

Pedagogika, Moskva 2003.

A.J. Andreev, Rossijskie universitety XVIII - pervoj poloviny XIX veka v kontekste universitetskoj istorii Evropy, Moskva 2009 (BUW WD: LA837 .A53 2009)

Pedagogika: nauczno-teoreticzeskij zurnal, wyd. trudovoj kollektiv, Rossijskaja Akademia Obrazovanija, no 1- , Moskva 1992- (BUW WD - czasopisma KL)

A.A. Krasnovskij, Jan Amos Komenskij, Moskva 1953 (BUW Mag.)

Efekty uczenia się:

Znajomość języka na poziomie B2+. Podczas zajęć studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy humanisty - pedagoga. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia wychowania w Rosji w XIX i XX wieku.

Zajęcia mają kształtować u studentów zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych (teoretyczne traktaty pedagogiczne, podręczniki szkolne, dzienniki, filmy). Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu w języku obcym, krytycznego i samodzielnego ustosunkowywania się do omawianych zagadnień, rzeczowej i niestereotypowej dyskusji na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do konwersatorium: przygotowania tłumaczeń tekstów i materiałów do dyskusji.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.