Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Rozwój społeczny i poznawczy dzieci z perspektywy pedagogiki i psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-TR-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Rozwój społeczny i poznawczy dzieci z perspektywy pedagogiki i psychologii
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw przygotowywania artykułów naukowych w języku angielskim;

- nauczenie studentów analizy artykułów naukowych, w tym rozumienia treści tekstów anglojęzycznych i ich tłumaczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw przygotowywania artykułów naukowych w języku angielskim;

- nauczenie studentów analizy artykułów naukowych, w tym rozumienia treści tekstów anglojęzycznych i ich tłumaczenia.

Zakres tematów realizowanych na zajęciach obejmuje:

- Informacje na temat przygotowywania tekstów naukowych w języku angielskim,

- Informacje dotyczące rozróżnienia języka angielskiego „pisanego” i „mówionego”, języka potocznego i oficjalnego, a także języka naukowego od języka powszechnie używanego,

- Analizę i przykłady tłumaczenia tekstów anglojęzycznych wybranych przez prowadzącego (z zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczących rozwoju społecznego i poznawczego rozwoju dzieci),

- Analizę i przykłady tłumaczenia tekstów anglojęzycznych zaproponowanych przez uczestników zajęć, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Literatura:

APA (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. American Psychological Association. (wybrane fragmenty)

McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press. (wybrane fragment)

Zemach, D., Rumisek, L. (2005). Academic Writing. McMillan.

Artykuły wybrane przez prowadzącego I studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna teoretyczne podstawy przygotowania tekstów naukowych w języku angielskim,

- Student zna różnice między językiem angielskim „mówionym” a „pisanym”, językiem angielskim potocznym i oficjalnym, językiem angielskim naukowym i powszechnie używanym,

Umiejętności:

- Student potrafi przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski w taki sposób, by tekst przetłumaczony odzwierciedlał tekst tłumaczony,

- Student potrafi dokonać analizy tekstu anglojęzycznego i zreferować najważniejsze informacje na temat tekstu,

- Student czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty naukowe w języku angielskim.

- Student potrafi streścić ustnie i pisemnie przeczytany tekst naukowy.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania tłumaczenia tekstu,

- Student prezentuje swoje argumenty i polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- Student może być nieobecny na 1 zajęciach, dodatkowo 1 nieobecność można zaliczyć po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym,

- Studenci w kilkuosobowych zespołach przygotowują prezentację wybranego przez siebie tekstu anglojęzycznego,

- Student czyta teksty i bierze udział w dyskusji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.