Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Społeczne i poznawcze funkcjonowanie dzieci: analiza oddziaływań edukacyjnych wspierających rozwój dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-TR-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Społeczne i poznawcze funkcjonowanie dzieci: analiza oddziaływań edukacyjnych wspierających rozwój dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw przygotowywania artykułów naukowych w języku angielskim;

- nauczenie studentów analizy artykułów naukowych, w tym rozumienia treści tekstów anglojęzycznych i ich tłumaczenia;

- prowadzenie dyskusji ze studentami na temat raportowanych wyników i rozumienie ich konsekwencji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw przygotowywania artykułów naukowych w języku angielskim;

- nauczenie studentów analizy artykułów naukowych, w tym rozumienia treści tekstów anglojęzycznych i ich tłumaczenia;

- prowadzenie dyskusji ze studentami na temat raportowanych wyników i rozumienie ich konsekwencji.

Zakres tematów realizowanych na zajęciach obejmuje:

- Informacje na temat przygotowywania tekstów naukowych w języku angielskim,

- Informacje dotyczące rozróżnienia języka angielskiego „pisanego” i „mówionego”, języka potocznego i oficjalnego, a także języka naukowego od języka powszechnie używanego,

- Analizę tekstów anglojęzycznych wybranych przez prowadzącego i dyskusję na ich temat (z zakresu efektywności oddziaływań edukacyjnych),

- Analizę tekstów anglojęzycznych zaproponowanych przez uczestników zajęć, zgodnie z ich zainteresowaniami i dyskusję na ich temat.

Literatura:

APA (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. American Psychological Association. (wybrane fragmenty)

McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press. (wybrane fragment)

Zemach, D., Rumisek, L. (2005). Academic Writing. McMillan.

Artykuły wybrane przez prowadzącego I studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna teoretyczne podstawy przygotowania tekstów naukowych w języku angielskim,

- Student zna różnice między językiem angielskim „mówionym” a „pisanym”, językiem angielskim potocznym i oficjalnym, językiem angielskim naukowym i powszechnie używanym,

Umiejętności:

- Student potrafi przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski w taki sposób, by tekst przetłumaczony odzwierciedlał tekst tłumaczony,

- Student potrafi dokonać analizy tekstu anglojęzycznego i zreferować najważniejsze informacje na temat tekstu,

- Student czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty naukowe w języku angielskim.

- Student potrafi streścić ustnie i pisemnie przeczytany tekst naukowy.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania tłumaczenia tekstu,

- Student prezentuje swoje argumenty i polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- Student może być nieobecny na 1 zajęciach, dodatkowo 1 nieobecność można zaliczyć po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym,

- Studenci w kilkuosobowych zespołach przygotowują prezentację wybranego przez siebie tekstu anglojęzycznego,

- Student czyta teksty i bierze udział w dyskusji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.