Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Pedagogika narodov mira - translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU1-TRR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Pedagogika narodov mira - translatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest czytanie tekstów w języku rosyjskim, tłumaczenie ich na język polski oraz dyskusja na podstawie tych tekstów w języku polskim lub rosyjskim. Teksty dotyczą oceny pedagogiki i praktyki wychowawczej sowieckiej/radzieckiej we współczesnej Rosji - z polskiej perspektywy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie oceny wybranych zagadnień pedagogiki radzieckiej we współczesnej Rosji - na podstawie podręczników do pedagogiki, historii wychowania i pedagogiki porównawczej - oraz porównaniu jej ze stanem nauk pedagogicznych we współczesnej Polsce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pokazanie oceny wybranych zagadnień pedagogiki radzieckiej we współczesnej Rosji - na podstawie podręczników do pedagogiki, historii wychowania i pedagogiki porównawczej - oraz porównaniu jej ze stanem nauk pedagogicznych we współczesnej Polsce. Realizacji tego celu służyć ma omawianie tekstów w języku rosyjskim, krytyczna ocena literatury przedmiotu. Tematyka koncentrować się będzie wokół oceny pedagogiki radzieckiej, w szczególności A.S. Makarenki. Konwersatorium ma umożliwić rzeczywistą dyskusję ze studentami, wspólne dochodzenie do wniosków, wymianę doświadczeń. Interaktywna forma zajęć umożliwić ma studentom wypowiadanie samodzielnych ocen, dyskusję i krytykę powszechnie przyjętych stereotypów, dotyczących w szczególności:

1. konsekwencji wychowania w dawnym ZSRR w obecnym postsowieckim świecie;

2. roli II wojny światowej w aspekcie wychowawczym;

3. epoki stalinowskiej i "odwilży" 1956 roku pod względem pedagogicznym;

4. upadku ZSRR i "czarnych lat dziewięćdziesiątych" w Rosji w aspekcie wychowawczym;

5. polskich lektur szkolnych dotyczących wychowania w ZSRR - na przykł.: Igor Newerly i jego "Chłopiec z salskich stepów";

6. radzieckie elementarze - źródłem do zrozumienia radzieckiego/sowieckiego wychowania.

Literatura:

Pedagogika narodov mira, Moskva 2004.

Pedagogika, Moskva 2003.

A.S. Makarenko, Poemat pedagogiczny, Warszawa 1949.

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy humanisty - pedagoga. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia wychowania w ZSRR i w Rosji postsowieckiej.

Zajęcia mają kształtować u studentów zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych (teoretyczne traktaty pedagogiczne, podręczniki szkolne, dzienniki, filmy). Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu w języku obcym, krytycznego i samodzielnego ustosunkowywania się do omawianych zagadnień, rzeczowej i niestereotypowej dyskusji na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do konwersatorium: przygowania tłumaczeń tekstów i materiałów do dyskusji.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W ramach zajęć nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Fijałkowski, Rafał Godoń
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.