Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Visual Sociology - theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU1-TRR11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Visual Sociology - theory
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia z "Socjologii Wizualnej" mają za zadanie przybliżyć studentom zagadnienia związane z problematyką wykorzystania danych wizualnych, ze szczególnym naciskiem na fotografie i film, przez nauki społeczne takie jak socjologia, pedagogika, czy antropologia. W szybko zmieniającym się świecie, w którym obraz staje się coraz ważniejszym źródłem informacji, umiejętność jego analizy i interpretacji jest dla przedstawicieli nauk społecznych niezwykle istotnym wyzwaniem.

Pełny opis:

Zajęcia z "Socjologii Wizualnej" mają za zadanie przybliżyć studentom zagadnienia związane z problematyką wykorzystania danych wizualnych, ze szczególnym naciskiem na fotografie i film, przez nauki społeczne takie jak socjologia czy antropologia. W szybko zmieniającym się świecie, w którym obraz staje się coraz ważniejszym źródłem informacji, umiejętność jego analizy i interpretacji jest dla socjologów niezwykle istotnym wyzwaniem. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentowi historię dyscypliny. Będzie to wstępem do prezentacji metodologii analizy obrazu wizualnego oraz metodologii wykonywania fotografii socjologicznej. Zostaną wprowadzone takie elementy jak hermeneutyczna, semiologiczna i strukturalistyczna analiza obrazu oraz jego interpretacja dyskursywna. Słuchacze wyniosą z zajęć wiedzę na temat tego, jakie dane wizualne mogą być przydatne w pracy pedagoga, oraz w jakich metodach badawczych możliwe jest ich zastosowanie. Zajęcia ilustrowane będą zdjęciami, co pozwoli słuchaczom lepiej przyswoić materiał.

Literatura:

J. Collier, M. Collier, Visual Anthropology: Photography as a research method, University of New Mexico Press, 1986D. Harper, On the authority of the image: Visual methods at the crossroads, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research, Sage Publications, Thousand Oakes - London - New Delhi, s. 403-412, 1994P. Bourdieu, Photography. A middle-brow Art, Cambridge: Polity Press 1990H. Becker (red.), Exploring society photographically, Evanston: Northwestern University Press 1981 D. Harper, Life on the road, w: Images of information. Still Photography in the social scientes, J. Wagner (red.), Beverly Hills: Sage 1979D. Harper, An argument for visual sociology, w: Image-based research, J. Prosser (red.), London: Routledge, 1998K

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

potrafi operować terminologią z zakresu badań społecznych w języku angielskim

posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i możliwości zastosowania

jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej 75%

Aktywność na zajęciach 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Filip Piotrowski
Prowadzący grup: Filip Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Filip Piotrowski
Prowadzący grup: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.