Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBiP-Wprowadzenie do psychologii-konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MBiP-WP-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP-Wprowadzenie do psychologii-konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw prowadzenia badań psychologicznych i perspektyw badawczych w psychologii, biologicznych i/lub psychicznych uwarunkowań różnych procesów, m. in.: emocji i motywacji, spostrzegania, uczenia się, pamięci, myślenia, rozwiązywania problemów.

Studenci nabędą kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii do analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych, a także dobierania metod pracy do możliwości podopiecznych.

Podczas kursu będą poruszane następujące treści: metoda naukowa i perspektywy badawcze w psychologii; emocje i motywacje; uczenie się; pamięć; wrażenia i spostrzeżenia; rozwiązywanie problemów.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:metody naukowej i perspektyw badawczych w psychologii,biologicznych i/lub psychologicznych uwarunkowań zachowania i procesów umysłowych,emocji i motywacji,uczenia się, pamięci, spostrzegania a także myślenia i strategii rozwiązywania problemów,

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do: wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii do analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych,posługiwania się wiedzą z zakresu psychologii w celu dostosowywania metod pracy do możliwości podopiecznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, rozwijania kompetencji komunikacyjnych z osobami z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii niezbędnej do optymalizowania pracy pedagogicznej.

Treści. Tematy zajęć:

1.Pięć kroków metody naukowej. Podstawowe perspektywy badawcze psychologii.

2.Biopsychologia: geny i zachowanie, procesy umysłowe.

3.Emocje. Aleksytymia, kontrola emocjonalna.

4.Motywacja: definicje i rodzaje motywacji.

5.Uczenie się: warunkowanie klasyczne i sprawcze; poznawcze uczenie się.

6.Pamięć: zadania, magazyny, typy pamięci.

7.Wrażenie i spostrzeżenia. Myślenie. Inteligencja. Inteligencja emocjonalna.

8.Rozwiązywanie problemów. Strategie rozwiązywania problemów.

Literatura:

1.Hokc R.R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2.Kozielecki J. (red.) (2009). Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3.Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2011). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Tom 4. Psychologia osobowości. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia.

1. Po zakończeniu kursu student w zakresie wiedzy:

rozpoznaje i definiuje etapy metody naukowej i perspektywy badawcze w psychologii,

opisuje biologiczne i/lub psychologiczne podstawy wybranych procesów np. emocji i motywacji, uczenia się, pamięci, spostrzegania, myślenia,

definiuje strategie rozwiązywania problemów.

2. Po zakończeniu kursu student w zakresie umiejętności:

potrafi wyjaśnić na czym polega związek emocji i motywacji z funkcjonowaniem człowieka,

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu uczenia się, pamięci, wrażeń i spostrzeżeń, rozwiązywania problemów, w celu dostosowywania metod pracy do możliwości podopiecznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.

3. Po zakończeniu kursu student w zakresie kompetencji społecznych:

ma świadomość, że pedagog powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii w celu analizowania, interpretowania i planowania sytuacji pedagogicznych,

ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy z zakresu psychologii i rozumie jej konieczność w celu optymalizowania pracy pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot wchodzi w skład modułu MBiP. Zaliczenie przedmiotu jest konieczne przed przystąpieniem do egzaminu modułowego MBiP.

Zaliczenie przedmiotu:

- kolokwium końcowe z treści omawianych podczas kursu. Studenci odpowiadają na pięć pytań otwartych,

- udział w projekcie (praca w grupie), zasady będą omówione podczas zajęć,

- obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność bez usprawiedliwienia) oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.