Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Metody pracy z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MD-PS-MPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Metody pracy z rodziną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy z rodziną jako systemem (psychoanaliza, behawioryzm, teoria systemowa). Modele praktyki interpersonalnej w pracy z rodziną. Pomoc rodzinom w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej. Rodzina w potrzebie – główne strategie i formy interwencji w sytuacjach problemowych. Wprowadzanie zmian w sytuacji rodziny – praca z całym systemem, z podsystemami, z osobami indywidualnymi, z systemami zewnętrznymi. Planowanie interwencji w system rodzinny (plany pomocy).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą poznawać różnorodne metody pracy z rodzinami w potrzebie, stanowiące warsztat pracy pedagoga społecznego i pracownika socjalnego.

Tematyka zajęć będzie koncentrować wokół następujących zagadnień:

1.Rodzina w potrzebie: główne strategie i formy interwencji w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej.

2.Terapie rodziny: główne kierunki, nurty i kontrowersje.

3.Rodzina w kryzysie: kryzys i jego rodzaje, interwencja kryzysowa; terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia ekologiczna z zastosowaniem mapy przestrzeni życiowej.

4.Rodzina a przemoc: metody pracy z rodziną, sprawcami i ofiarami przemocy.

5.Rodzina a krzywdzenie emocjonalne: metody interwencji, terapia behawioralna i behawioralno-poznawcza.

6.Rodzina z zaburzoną komunikacją: wideotrening komunikacji, konferencje grup rodzinnych.

7.Rodzina po urazie (traumie): rodzina wobec śmierci i żałoby, rodzina a choroba, rodzina a zaburzenia psychiczne.

Literatura:

Obowiązkowa (do egzaminu modułowego):

Garvin D.Ch., Seabury B. A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T 2, Śląsk, Katowice 1998 (wybrane rozdziały).

Geldard K., Geldard D., Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, PARPA, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały).

-Grzesiuk Lidia, Psychoterapia – praktyka. Podręcznik akademicki, Eneteia, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Dodatkowa:

- Badura-Madej, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

-De Jong P., Kim Berg I., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

- Greenstone J.L., Interwencja kryzysowa, GWP, Gdańsk 2004.

-Keirse Manu, Smutek dziecka: jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne "Polwen", Radom 2005.

-Iwaniec D., Szmagalski J., Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, WUW, Warszawa 2005.

- James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych, PARPA, Warszawa 2003

-Keirse M., Smutek dziecka: jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne "Polwen", Radom 2005.

-Kozłowska A., Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny, Żak, Warszawa 2005.

-Miś L., Z teoretycznych i metodologicznych zagadnień wideotreningu komunikacji, Instytut Socjologii UJ: Fundacja na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS, Kraków 2001.

-Mostwin D. Przestrzeń życiowa rodziny. Ekologiczny model terapii rodziny w stanie kryzysu, Synapsis, Warszawa 1992.

-Przeperski J., Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pomocy rodzinie oraz Przeperski J., Ekologiczny model pomocy rodzinie na przykładzie metody „Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR)”; www.kgr.org.pl; www.frg.org.uk

-Szpakiewicz-Olszewska M., Choroba psychiczna rodzica – jej wpływ na rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny [w:] Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych, CMPPP, Warszawa 2000.

-Wegscheider-Cruse S., Rekonstrukcja rodziny, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i definiuje podstawowe pojęcia takie, jak: kryzys, przemoc w rodzinie, krzywdzenie emocjonalne, uraz psychiczny itp.

- Wymienia i opisuje poznane podczas zajęć metody pracy z rodziną

- Dokonuje analizy i interpretacji teorii psychologicznych w kontekście ich przydatności w pomocy rodzinie

- Opisuje najczęściej stosowane strategie i formy interwencji w pracy z rodziną w potrzebie

- Samodzielnie wyjaśnia i ilustruje przydatność poszczególnych metod interwencji w system rodzinny

Umiejętności:

- Umie rozpoznawać problemy rodzin w potrzebie i rodzin w kryzysie

- Dobiera najwłaściwsze metody pracy z daną rodziną na podstawie rozpoznania jej potrzeb

- Formułuje zalecenia do pracy z poszczególnymi członkami rodziny i całym systemem rodzinnym

Kompetencje społeczne i postawy:

- Doskonali umiejętności nawiązywania kontaktu oraz interwencji w pracy z rodziną

- Demonstruje wybraną metodę pracy z rodziną na forum grupy

- Stosuje standardy etyczne w pracy z rodziną

- Docenia potrzebę poufności, akceptacji i zrozumienia w pracy z rodziną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Beata Baron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Hanna Tomaszewska-Pękała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Hanna Tomaszewska-Pękała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.