Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3-Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS3-EP-PDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3-Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Treści przedmiotu pozwalają poznać cechy, tj. sposoby klasyfikowania oraz diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Przedmiot dostarcza informacji nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych stanowiących podstawę ich diagnozowania i przygotowywania na tej podstawie strategii postępowania nauczycielskiego, zgodnego z indywidualnymi wymaganiami rozwojowymi dzieci. Treści przedmiotu zawierają także informacje o wybranych metodach wspierania rozwoju i edukacji dzieci zaburzonych i wybitnie zdolnych.

Literatura:

R. Werning; B. Lutje - Klose - Pedagogika trudności w uczeniu się

A. Olechowska -Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

A. Bolejko; M. Zińczuk - Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

St. Winczura (red.) - Dziecko z trudnościami w rozwoju

B. Skałbania - Diagnostyka pedagogiczna

Efekty uczenia się:

Wiadomości

- student interpretuje specjalne potrzeby rozwojowe dzieci z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i teorii rozwoju dziecka

- student klasyfikuje indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka

- student zna sposoby postępowania z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Umiejętności

- student potrafi przeprowadzić postępowanie diagnostyczne pozwalające wyłonić z grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- student potrafi dobierać do indywidualnych potrzeb dzieci odpowiednie metody postępowania edukacyjnego

- student potrafi przygotować program indywidualnego wsparcia dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Kompetencje społeczne

- student nawiązuje dobry, serdeczny kontakt z dzieckiem

- student jest empatyczny i otwarty na potrzeby dzieci

- student jest etyczny w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym z dziećmi

Metody i kryteria oceniania:

Metody aktywizujące oparte na pracy indywidualnej i grupowej. Ocena na podstawie przygotowywanych programów postępowania indywidualnego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zakres potrzeb do wyboru)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.