Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP-Pedagogika społeczna-lektorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MTP-PS-L1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MTP-Pedagogika społeczna-lektorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasycznymi i współczesnymi tekstami i postaciami Pedagogiki Społecznej oraz przedstawienie studentom wiedzy z zakresu bieżących zagadnień omawianych przez pedagogów społecznych.

Skrócony opis:

Lektorium z pedagogiki społecznej obejmuje dwa cykle zajęć:

I: Idee, koncepcje i działania związane z przeszłością pedagogiki społecznej, II: Współczesne wyzwania pedagogiki społecznej.

Pełny opis:

Lektorium z pedagogiki społecznej obejmuje dwa cykle zajęć:

I: Idee, koncepcje i działania związane z przeszłością pedagogiki społecznej, II: Współczesne wyzwania pedagogiki społecznej. W ramach pierwszej części zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: analiza kształtowania się pedagogiki społecznej na podstawie listów Heleny Radlińskiej, pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego oraz system wychowania środowiskowego według Ryszarda Wroczyńskiego.

W ramach drugiej części zajęć omówione zostaną współczesne wyzwania pedagogiki społecznej w tym: metodologia badań, starość w ujęciu pedagogiki społecznej, zagadnienie działań społecznych i społecznej bierności, przedsiębiorstwa społeczne jako element środowiska lokalnego, pedagogika społeczna wobec kryzysu wartości oraz możliwe kierunki rozwoju w pedagogiki społecznej.

Literatura:

1. Bochman W., Geragogika jako kompleks zadań pedagogiki społecznej, „Edukacja”, 1990, nr 1.

2. Frąckowiak T., Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna Debata, tom 2, wyd. PWN, Warszawa 2009.

3. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno – wychowawcza, Wrocław 1965.

4. Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, wyd. PWN, Warszawa 1972.

5. Kamiński A., Jak zapobiegać paleniu papierosów przez młodzież, „Nowa Szkoła” 1974, Nr 5.

6. Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, wyd. PWN, Warszawa 1978.

7. Kamiński A., Wychowanie do starości, Warszawa 1971.

8. Kawula S., Współczesny sens pedagogiki społecznej [w:] Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktywność – perspektywy, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

9. Pilch T., Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna Debata, tom 2, wyd. PWN, Warszawa 2009.

10. Radlińska H., Pedagogika społeczna, wyd. Ossolineum, Wrocław 1961.

11. Skrzypczak B., Odkrywanie pedagogiki społecznej - w stronę pedagogiki laboratorium społecznego, „Pedagogika Społeczna” X 2011, Nr 3-4 (41-42).

12. Skrzypiec R., Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku instytucjonalnym [w:] Gumkowska M., Skrzypiec R., Kasprzak T., Jewdokimow M., Biernat A., Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, , wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008

13. Smolińska Theiss B., Badanie przez działanie – poznanie środowiska i jego aktywizacja [w:] B. Smolińska- Theiss (red.), Wegrów, siły społeczne małego miasta, red. B. Smolińska- Theiss, Warszawa 1991.

14. Sroczyński W., Pedagogika środowiskowa. Kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki społecznej, wyd „Pedagogium” WSzPR, Warszawa 2006.

15. Theiss W. (red.), Listy o pedagogice społecznej H. Radlińska, A. Kamiński, A. O. Uziembło, wyd. Żak, Warszawa 1997 (Rozdział pierwszy - czwarty)

16. Theiss W., Edukacja środowiskowa [w:] Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Warszawa 2006.

17. Theiss W., Ryszard Wroczyński – pedagog społeczny, w: Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, red. A.Przecławska, W.Theiss, Wydawnictwo Akademickie Żak ,Warszawa 1999.

18. Wroczyński R., Pedagogika społeczna, wyd. PWN, Warszawa 1979.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

• będzie znał podstawowe wiadomości na temat procesu kształtowania się pedagogiki społecznej, jej prekursorów, pozna idee, koncepcje i działania z przeszłości pedagogiki społecznej,

• będzie potrafił wypowiedzieć się na temat współczesnych problemów i wyzwań pedagogiki społecznej,

• nabędzie umiejętności interpretowania i dyskutowania o tekstach naukowych z zakresu pedagogiki społecznej,

• pozna techniki studiowania testów pedagogicznych.

Powyższe umiejętności i widzę zdobędzie poprzez czytanie literatur oraz dyskusje na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

• czytanie lektur

• aktywność merytoryczna na zajęciach

• nieobecności – 2 dopuszczalne, zaliczenie ponadwymiarowych nieobecności – lektury obowiązkowe – na dyżurze

• praca zaliczeniowa – esej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.