Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP-Teksty–konteksty-kontrteksty-lektorium (Wprowadzenie do pedagogiki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MTP-WP-L1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MTP-Teksty–konteksty-kontrteksty-lektorium (Wprowadzenie do pedagogiki)
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie zróżnicowanych problemów wchodzących a zakres namysłu nad szeroko rozumiana edukacją” i kształtowanie umiejętności samodzielnego, krytycznego czytania / studiowania tekstów

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

- przygotowanie do samodzielnego studiowania tekstów;

- inspirowanie do własnych poszukiwań czytelniczych;

- postrzegania teoretycznych kontekstów lektur;

- wprowadzenie w zróżnicowane (np. kulturowe )konteksty wypowiedzi;

- ukazanie stanowisk opozycyjnych.

Literatura:

1. Gordon T. Wychowanie bez porażek ,rozdziały; Czy władza rodzicielska

jest konieczna i uzasadniona ? Jak należy mówić, aby dzieci słuchały ?,

ss. 156 166, 102 – 117. 1

2. S. Hessen :Pedagog, (w): S.Hessen: Pisma wybrane , tom V (Pisma

pomniejsze), Warszawa 1998;

3.. A. Kaczor : Edukacja i humanizm – współczesne konteksty, 9 w): T.

Szkołut (red.): Humanizm . Tradycje i przyszłość, Lublin 2003, s. 209 –

223;

4. J. Korczak: Prawo dziecka do szacunku, (w): S. Wołoszyn (red.): Źródła

do wychowania i myśli pedagogicznej, Kielce 1998., tom , s. 248 -265;

5..B. Nawroczyński : Przymuszać czy wyzwalać ?, ( (w): : S. Wołoszyn (

red.) : Źródła do...op. cit., tom III, księga 2

6.Plessner. Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988, rozdział : O tym

co ludzkie i nieludzkie

7. Rogers. C. Uczyć się ,jak być wolnym, w: Jankowski K. (red.): Przełom w psychologii, Warszawa 1978;

8. Sartre J.P. ,Moja przeszłość, w:

9. Schoenebeck H. , Po tamtej stronie wychowania, Kraków 1997, s.14 –

25

10. M.A. Simon : Biologia, socjobiologia i rozumienie społecznego

zachowania się człowieka, (w ): B. Szacka, J. Szacki ( wyb.) :Człowiek,

zwierzę społeczne, Warszawa 1991, s.458 – 474;

11. Zubelewicz J., Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm,

Warszawa 200, s. 54 - 652

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student :

- zna podstawowe teorie, pojęcia, kategorie i terminy z zakresu pedagogiki;

- posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania myśli pedagogicznej i aporii

pedagogicznych/wychowawczych;

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą relacji pedagogiki z innymi

dziedzinami wiedzy i kontekstami kulturowymi,

-odróżnia refleksję filozofię od wiedzy naukowej i potocznej o wychowaniu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- dokonuje analizy i syntezy treści tekstów;

- postrzega zależność między różnymi stanowiskami teoretycznymi;

-wyjaśnia zależność: kontekst teoretyczny myśli pedagogicznej –

rozumienie wychowania;

-rozpoznaje podstawowe/klasyczne nurty pedagogiczne we współczesnych

naukowych, filozoficznych i potocznych propozycjach dotyczących

wychowania;

- posiada umiejętność argumentowania swoich poglądów;

- umie kwestionować „oczywistość” stanowisk pedagogicznych, pytać o ich założenia.

POSTAWY

Student:

- otwiera się poznawczo na stanowisko innych interlokutorów;

- otwiera się poznawczo na różnorodność podejść do wychowania i

ważnych kwestii pedagogicznych;

-interesuje się rozumieniem relacji między szerszym horyzontem

kulturowym i jego wpływem na myśl pedagogiczną i wychowanie

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja..Analiza tekstów.

Obecność. Aktywność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.