Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBSp-Antropologia kulturowa-konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBSp-ANT-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSp-Antropologia kulturowa-konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w świat podstawowych pojęć i problemów umożliwiających myślenie o człowieku w wymiarze jednostka a kultura, analizę rzeczywistości wychowawczej w kategorii uwarunkowań kulturowych. Treści programowe obejmują analizę: wybranych koncepcji kultury, badań nad kulturami pierwotnymi, traktowanymi jako materiał do refleksji o człowieku współczesnym, sytuacji człowieka jako twórcy i wytworu kultury; społecznych, psychologicznych uwarunkowań uczestnictwa w kulturze, przeobrażeń zachodzących w tym zakresie, związku badania zjawisk kultury z refleksją pedagogiczną. Konwersatoria, uwzględniając powyższą tematykę oraz zainteresowania studentów i prowadzących zajęcia, obejmą różne zagadnienia wynikające z relacji człowiek-kultura.

Literatura:

1.Zygmunt Bauman, Globalizacja, PIW,Warszawa 2000, albo: Bauman o popkulturze,Wypisy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

2. Ruth Benedict, Wzory kultury,przeł. J.Pokopiuk, PWN Warszawa 1966 lub Muza S.A., Warszawa 1999.

3. Stefan Czarnowski, Dzieła tom I, PWN, Warszawa 1956 albo: S.Czarnowski, Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005

4. Ryszard Kapuściński, Ten Inny, ZNAK, Warszawa 2006

5.Claude Levi-Strauss, rozdz. Rodzina, tłum M. Kolankiewicz, [w:] C.Levi-Strauss, Spojrzenie z oddali, PIW, Warszawa 1993 lub; Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

6. Bronisław Malinowski, Dzieła tom 9. Kultura i jej przemiany,przeło. A.Bydłoń, A. Mach, PWN, Warszawa 2000 lub Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa 1958.

5. Gordon Mathews, Supermarket kultury, PIW, Warszawa 2005

6. Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J.Hołówka, PWN, Warszawa 2000.

7. Przecławska Anna, Życie w wielkim mieście - co się działo wtedy, kiedy nic się nie działo ( praca w druku)

9. David Riesman, Samotny tłum, PWN,przeł. J.Strzelecki, Warszawa 1971 lub Muza S.A., Warszawa 1996

10. Zadrożyńska Anna, Targowisko różności, "Twój Styl", warszawa 2001

11. Do wyboru dwie z poniżej podanych lektur:

- Roch Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwa UJ, Kraków 2000

-Gordon Mathews, Supermarket kultury, przeł. E.Klekot, PIW, Warszawa 2005

- Maria Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, wyd Sic!, Warszawa 1996

- Mary F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, przeł. E.Klekot, MUZA, Warszawa 2003

Literatura może ulec zmianie, studenci zostaną o tym poinformowani na początku semestru w którym rozpoczną się zajęcia. Zmiana może wynikać z aktualizacji literatury.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student umie:

• definiować podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze

• przedstawić społeczne i psychologiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze

• zastosować metody i narzędzia antropologiczne w analizie zjawisk kultury

• analizować rzeczywistość wychowawczą w kategoriach uwarunkowań kulturowych

• przedstawić najważniejsze koncepcje kultury

Metody i kryteria oceniania:

Składowymi oceny końcowej będą:

- bieżące przygotowanie studenta do zajęć (znajomość zalecanych tekstów ujawniona w trakcie dyskusji nad problemem),

- regularna obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczona jest jedna nieobecność w semestrze).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.