Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MKJO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
seminaria monograficzne
translatoria

Założenia (opisowo):

Student opanował język obcy na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł "Kształcenie językowe dla celów akademickich" to zbiór zajęć na poziomie B2+, które wzmacniają kompetencje językowe studentów zwłaszcza w obszarze różnorodnych zagadnień pedagogicznych.

Pełny opis:

Moduł "Kształcenie językowe dla celów akademickich" składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych (zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki.

W ramach Modułu KJCA student wybiera konwersatorium w języku obcym (obwiązkowe zaliczenie jednego KJO) oraz dwa inne kursy spośród ogłoszonych w ramach Modułu w danym roku akademickim (np. translatorium, wykład konwersatoryjny w języku obcym).

Literatura:

Podana w opisie kursu składowego Modułu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

• Student posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu studiów pedagogicznych.

• Student rozumie i przetwarza usłyszane lub przeczytane informacje, podsumowuje, wyciąga wnioski oraz potrafi przekazywać informacje na tematy związane z pedagogiką.

Umiejętności

• Student czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty naukowe w języku obcym.

• Student potrafi streścić ustnie i pisemnie przeczytany tekst naukowy.

• Student identyfikuje główną myśl tekstu i wie, jak wyszukać interesujące go informacje w tekstach naukowych.

• Student potrafi w jasny sposób sformułować wnioski i opinie na temat przeczytanego lub usłyszanego tekstu naukowego, używając przy tym fachowego słownictwa.

Kompetencje

• Student prezentuje swoje argumenty i polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny.

• Student akceptuje różnorodność postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych.

• Student sprawnie pracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.

• Student identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcia studenta są oceniane przez poszczególnych prowadzących wybrane przez studenta składowe Modułu. Ocena jest formułowana na podstawie (szczegółowe kryteria danego kursu składowego znajdują się w jego opisie):

- osiągnięć merytorycznych studenta (np. wyniki prezentacji, bieżących testów lub kolokwium, prac pisemnych)

- umiejętności wykorzystywania nowoczesnych mediów do pracy naukowej w języku obcym (np. korzystanie z bazy e-czasopism, e-booków ze zbiorów BUW)

- jakość aktywności na zajęciach (np. jakość wprowadzeń, referatów, przygotowanych i przedstawionych prezentacji).

Oceniający uwzględnia kompetencje w zakresie wykorzystania znajomości języka obcego w dyscyplinie pedagogika.

Ostateczna ocena jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych (składowych Modułu, ocena widoczna w komentarzach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.