Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna filozofia czlowieka i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OG-Fil-WFCK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna filozofia czlowieka i kultury
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

brak założeń

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje koncepcje człowieka i kultury rozwinięte w ramach współczesnej filozofii od Hegla po Rorty'ego, czyli od lat 40-tych wieku XIX po dzień dzisiejszy.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje koncepcje człowieka i kultury rozwinięte w ramach współczesnej filozofii od Kierkegaarda i Feuerbacha do Rorty'ego, czyli od lat 40-tych XIX wielu po dzień dzisiejszy. Podjęte zostaną zagadnienia znajdujące się na styku z problematyką pedagogiczną. Z uwagi na to, że są to zajęcia konwersatoryjne, pewne tematy omawiane będą w sposób wykładowy i dyskusja będzie miała miejsce na bazie części wykładowej.

Poszczególne spotkania zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:

1/ Narodziny filozofii i jej miejsce w ramach kultury europejskiej.

2/ Informacje na temat dziejów filozofii.

3/ Filozofia ducha: Hegel

4/ Antropologia filozoficzna: Feuerbach

Filozofia marksistowska: Marks

5/ Filozofia życia: Nietzsche.

6/ Psychoanaliza: Freud.

7/ Fenomenologia: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty.

8/ Strukturalizm i postrukturalizm: De Saussure, Derrida, Lyotard.

9/ Fenomenologia egzystencjalna: Sartre.

10/ Hermeneutyka: Dilthey, Gadamer, Ricoeur.

11/Teoria władzy: Foucault.

12/ Filozofia postmodernistyczna: Rorty.

Efekty uczenia się:

1/ Ogólna wiedza na temat filozofii.

2/ Znajomość głównych nurtów filozofii współczesnej.

3/ Znajomość ujęć człowieka i kultury wypracowanych w ramach współczesnej filozofii.

4/ Znajomość osiągnięć i braków poszczególnych ujęć człowieka i kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Przewidziany jest też końcowy test pozwalający na precyzyjne wystawienie ocen.

Wolno mieć co najwyżej dwie nieobecności. Nieobecności powyżej tej liczby trzeba zaliczyć.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.