Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczeń – nauczyciel – dzieło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OG-Pol-UND
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczeń – nauczyciel – dzieło
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów i studentek z funkcjonowaniem szkoły w trzech wymiarach: zawodowym, społecznym i kulturowym. Służyć temu będzie refleksja (za każdym razem łącząca się z aktywizującymi, praktycznymi działaniami) dotycząca:

1. funkcjonowania ucznia oraz nauczyciela jako współtwórców szkolnej społeczności;

2. tekstu kultury stanowiącego podstawową materię każdego humanistycznego przedmiotu.


Dodatkowe założenie zajęć to ukazanie uczestnikom i uczestniczkom możliwości wykorzystania rozmaitych tekstów kultury jako elementów zajęć pedagogicznych, zarówno przeznaczonych dla grupy, jak i dla pojedynczego ucznia.


Dopełnienie konwersatorium stanowić będą wizyty w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (spotkanie z Działem Naukowo-Oświatowym) oraz w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (spektakl i spotkanie z edukatorką teatralną).

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Blok I. Uczeń i nauczyciel: refleksja wokół relacji uczeń - nauczyciel w realiach współczesnej szkoły, lecz także wokół tejże relacji w w świecie tekstów kultury XXI wieku.

Blok II. Dzieło: nowoczesne strategie recepcji i interpretacji tekstów kultury współczesnej z rozmaitych jej obszarów.

Blok III. Nasze projekty: przygotowanie samodzielnego projektu edukacyjnego lub edukacyjno-badawczego przy pomocy prowadzącego (możliwa praca w kilkuosobowych zespołach).

Pełny opis:

Blok I. Uczeń i nauczyciel:

1. Zajęcia organizacyjne, plan pracy. -

2. Nowa szkoła – nowe dzieci, nowa młodzież? Wyzwania dla współczesnego pracownika pedagogicznego.

Niszczarka marzeń. Rozmowa z Marzeną Żylińską, „Duży Format”, 30.10.2014.

3. ABC pracy z dzieckiem. Być i mieć, reż. Nicolas Philibert, Francja 2002.

4. Nauczyciel – mentor – tutor wobec wyzwań współczesności. Józef Baran, Nauczyciel; Ballada o imieninach nauczycielskich, z tomu: Epifania słoneczna, Poznań 2017.

5. Wychowawca AD 2020 i współczesne „przeklęte pytania”. Wojciech Tochman, Bóg zapłać, Wołowiec 2010 (fragment).

Blok II. Dzieło:

6. Homo sapiens = homo legens. Lektury współczesnej młodzieży; jak zachęcać do czytania? Analiza wyników badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki

7. Ut pictura poesis… Praca z dziełem sztuki. Liz Rideal, Jak czytać obrazy? Treść, forma, technika, Warszawa 2016 (fragment).

8. Praca z grupą w instytucji kultury. Wizyta w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Rynek Starego Miasta 20) lub innej galerii sztuki.

9. Uczeń z tragicznym bagażem wobec szkoły i rówieśniczego środowiska. Jasmila Žbanić, Grbavica, 2006.

10. Klasa w teatrze – teatr w klasie. Rola teatru, działań parateatralnych i pracy metodą dramy. Wizyta w Teatrze Studio – spektakl Przemiany w reżyserii Michała Borczucha.

Blok III. Nasze projekty:

11. Referat zaliczeniowy – scenariusz pracy z grupą / pracy indywidualnej z uczniem oraz omówienie.

12. Jw.

13. Jw.

14. Jw.

Literatura:

Zob.: teksty wymienione w opisie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość tekstów kultury przydatnych do prowadzenia lub współprowadzenia (np. jako pedagog wspomagający) zajęć o charakterze humanistycznym;

- znajomość tekstów kultury wspierających proces edukacji interdyscyplinarnej;

- znajomość metod pracy z grupą i jednostką;

- orientacja w funkcjonowaniu szkoły jako społeczności nauczycieli i uczniów;

- elementy preorientacji zawodowej: orientacja w zasadach pracy działu edukacji w placówce kultury.

Umiejętności:

- interpretacja dzieła literackiego, filmowego, teatralnego, muzycznego;

- wykorzystanie twórczych i aktywizujących technik pracy z jednostką oraz grupą;

- przygotowanie samodzielnego projektu zajęć edukacyjnych lub wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Reguły zaliczenia:

1.Frekwencja. Dopuszczalne dwie nieobecności;

2.Regularna aktywność na zajęciach;

3.Wystąpienie z prezentacją - samodzielnie lub w maksymalnie trzyosobowych zespołach.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczy cel stanowi namysł nad relacjami uczeń - nauczyciel w realiach współczesnej szkoły, lecz także w rzeczywistości współczesnej humanistyki oraz w życiu społecznym.

Do zadań osób uczestniczących w zajęciach oraz prowadzącego należeć będzie refleksja wokół tekstów kultury XXI wieku w rozmaitych obszarach tejże kultury (literatura piękna, publicystyka, teatr, film, muzyka popularna).

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, których zasadniczy cel stanowi wsparcie przyszłego pracownika pedagogicznego współczesnej szkoły w praktycznej, przekładalnej na konkretne działania dydaktyczne, interpretacji rozmaitych tekstów kultury.

Ze względu na fakt, że praca nauczyciela przedmiotowego lecz także wychowawcy, pedagoga, psychologa czy terapeuty wymaga wszechstronności oraz szerokiej orientacji w rozmaitych aspektach współczesnej humanistyki oraz życia społecznego, przedmiotem konwersatorium będą dzieła z rozmaitych obszarów: literatury, publicystyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, muzyki.

Tematem części zajęć będzie także namysł nad recepcją szeroko pojętych tekstów kultury XXI wieku przez współczesne dzieci w wieku szkolnym.

Literatura:

Bibliografia, filmografia, inne teksty kultury:

1. Niszczarka marzeń. Rozmowa z Marzeną Żylińską, „Duży Format”, 30.10.2014.

2. Nicolas Philibert (reż.), Być i mieć, Francja 2002.

4. Józef Baran, Nauczyciel; Ballada o imieninach nauczycielskich, z tomu: Epifania słoneczna, Poznań 2017.

5. Wojciech Tochman, Bóg zapłać, Wołowiec 2010 (fragment).

6. Lektury współczesnej młodzieży; Analiza wyników badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki.

7. Liz Rideal, Jak czytać obrazy? Treść, forma, technika, Warszawa 2016 (fragment).

8. Dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, ewentualnie Galerii Profile lub Galerii Prześwit.

9. Jasmila Žbanić (reż.), Grbavica, 2006.

10. Twarkowski Łukasz (reż.), Employees, Spektakl w Teatrze Studio im. S. I. Witkiewicza.

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczy cel stanowi namysł nad relacjami uczeń - nauczyciel w realiach współczesnej szkoły, lecz także w rzeczywistości współczesnej humanistyki oraz w życiu społecznym.

Do zadań osób uczestniczących w zajęciach oraz prowadzącego należeć będzie refleksja wokół tekstów kultury XXI wieku w rozmaitych obszarach tejże kultury (literatura piękna, publicystyka, teatr, film, muzyka popularna).

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, których zasadniczy cel stanowi wsparcie przyszłego pracownika pedagogicznego współczesnej szkoły w praktycznej, przekładalnej na konkretne działania dydaktyczne, interpretacji rozmaitych tekstów kultury.

Ze względu na fakt, że praca nauczyciela przedmiotowego lecz także wychowawcy, pedagoga, psychologa czy terapeuty wymaga wszechstronności oraz szerokiej orientacji w rozmaitych aspektach współczesnej humanistyki oraz życia społecznego, przedmiotem konwersatorium będą dzieła z rozmaitych obszarów: literatury, publicystyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, muzyki.

Tematem części zajęć będzie także namysł nad recepcją szeroko pojętych tekstów kultury XXI wieku przez współczesne dzieci w wieku szkolnym.

Literatura:

Bibliografia, filmografia, inne teksty kultury:

1. Niszczarka marzeń. Rozmowa z Marzeną Żylińską, „Duży Format”, 30.10.2014.

2. Nicolas Philibert (reż.), Być i mieć, Francja 2002.

4. Józef Baran, Nauczyciel; Ballada o imieninach nauczycielskich, z tomu: Epifania słoneczna, Poznań 2017.

5. Wojciech Tochman, Bóg zapłać, Wołowiec 2010 (fragment).

6. Lektury współczesnej młodzieży; Analiza wyników badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki.

7. Liz Rideal, Jak czytać obrazy? Treść, forma, technika, Warszawa 2016 (fragment).

8. Dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, ewentualnie Galerii Profile lub Galerii Prześwit.

9. Jasmila Žbanić (reż.), Grbavica, 2006.

10. Twarkowski Łukasz (reż.), Employees, Spektakl w Teatrze Studio im. S. I. Witkiewicza.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)