Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne konteksty sztuki i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/28/2 Kod Erasmus / ISCED: 05.905 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne konteksty sztuki i kultury
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka seminarium:

Sztuka (teatr, plastyka, muzyka, literatura) i wychowanie.

Współczesna edukacja medialno-artystyczna.

Obszary i zjawiska paraartystyczne w kulturze współczesnej.

Sztuka w funkcji kształcenia wielokulturowego.

Sztuka i wychowanie w czasach popkultury.

Edukacyjne funkcje dramy.

Pełny opis:

Tematyka seminarium:

1. Pedagogiczne aspekty różnych dziedzin sztuki, takich jak teatr, plastyka, muzyka, literatura, film, taniec i in. Wychowawcze i rozwojowe walory indywidualnych (amatorskich) działań artystycznych . Ekspresja artystyczna we współczesnej animacji kultury.

2. Media elektroniczne w edukacji i życiu współczesnego człowieka. (w tym min.1.Funkcje i formy edukacji medialnej, 2. „Telewizja jako kultura”, 3. Internet w edukacji kulturalnej)

3. Obszary i zjawiska paraartystyczne w kulturze współczesnej (np. muzyka w subkulturach młodzieżowych, sztuka ulicy, blogi jako ekspresja paraliteracka itp.).

4. Sztuka w funkcji kształcenia wielokulturowego (w tym m.in.1.funkcje sztuki w różnych kulturach, np. sztuka afrykańska, sztuka chińska, sztuka kurpiowska itd.,2.sztuka jako medium komunikacyjne, 3.pogranicza kultur).

5. Sztuka i wychowanie w czasach popkultury (w tym: 1.popkulturowe mechanizmy oddziaływania (np. mody i trendy), 2. autorytety a/i idole popkultury a problemy wychowania itp.).

6. Edukacyjne funkcje dramy (1. dydaktyczno-wychowawcza, terapeutyczna, resocjalizacyjna), drama wśród zjawisk pokrewnych (np. drama a teatr), historia dramy w edukacji, psychologiczne i pedagogiczne podstawy dramy, współczesne teorie dramy.

Literatura:

literatura do uzgodnienia

Efekty uczenia się:

W efekcie wieloetapowego procesu działań dydaktycznych prowadzących do napisania pracy dyplomowej student potrafi:

1. analizować rzeczywistość kulturowo-edukacyjną i formułować problemy badawcze,

2.uzyskiwać niezbędną wiedzę teoretyczną na podstawie literatury przedmiotu,

3.przeprowadzać procedurę badawczą, prowadzącą do analizy i syntezy materiału badawczego oraz wnioskowania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny będzie realizowanie poszczególnych etapów programowych dokumentowanych postępami w pisaniu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Milczarek-Pankowska
Prowadzący grup: Krystyna Milczarek-Pankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Milczarek-Pankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.