Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Our Sexuality

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OTR-10/13 Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MKJO - Our Sexuality
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Courses in foreign languages
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Rozwijanie umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów w języku angielskim, przygotowywania wypowiedzi ustnej i w formie prezentacji związanej z trudną problematyką seksualności i edukacji seksualnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zachęcenie studentów do korzystania z obcojęzycznych tekstów naukowych, opracowań popularnych czy materiałów publicystycznych dostępnych zarówno w wersji drukowanej jak i w Internecie. Punktem wyjścia do dyskusji (w języku polskim) będą publikacje angielskojęzyczne dotyczące zagadnień szeroko wiążących się z obyczajowością, erotyzmem i seksualizmem człowieka oraz edukacją seksualną w różnych krajach świata. Celem zajęć jest również kształcenie (bądź utrwalanie) umiejętności publicznego mówienia i dyskutowania o sprawach związanych z obyczajowością i edukacją seksualną - dziś (niestety!) rzadkość wśród pedagogów.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Wybrane problemy młodzieży związane z seksualnością występujące w różnych kulturach świata (Azja, Ameryka, Australia, Afryka, Europa, kraje latynoskie)

- problemy emocjonalne i fizjologiczne wieku dojrzewania

- problemy mniejszości seksualnych

- problem tolerancji

2. Patologie i zagrożenia – występowanie i rozwiązania stosowane w różnych krajach

- agresja seksualna

- prostytucja nieletnich

- nadużycia seksualne

- zagrożenie i profilaktyka HIV/AIDS

3. Edukacja seksualna i profilaktyczna (STD) w wybranych krajach - Chiny, Japonia, Australia, RPA, Kanada, USA, UK, Meksyk

- edukacja szkolna

- samoedukacja

- edukacja medialna - ze szczególnym uwzględnieniem Internetu

Literatura:

- L.J. Sarrel, P.M. Sarrel, "Sexual Unfolding"

- R.C. Kolodny, M.A. Biggs, "Textbook of Human Sexuality"

- R. Crooks, K. Baur, "Our Sexuality"

- A. Grodzki, "Sexual school education - missed chances. Threats resulting from the lack of sexual education"

- Handouts - English articles concerning adolescence, sex education, morals, prevention of STD as well as Materials from Internet.

Efekty uczenia się:

Student poznaje różnorodne uwarunkowania kulturowe związane z seksualnością w różnych częściach świata.

Student opisuje najważniejsze problemy młodzieży związane z edukacją seksualną w różnych częściach świata.

Student wyjaśnia zagrożenia i patologie w zakresie seksualności w różnych częściach świata.

Student analizuje i porównuje wyniki badań nad seksualnością człowieka i edkacją seksualną w róznych krajach świata.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i przygotowanie się do nich; aktywny udział w dyskusjach; wzorowe przygotowanie prezentacji oraz dyskusji na temat edukacji seksualnej w wybranych krajach; praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: Adam Grodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.