Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PED-Pr-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla I-II r. studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Pełny opis:

Praktyki obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji.

Metody i kryteria oceniania:

Portfolio

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska, Rafał Pląsek, Ewelina Zubala
Prowadzący grup: Rafał Pląsek, Ewelina Zubala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia towarzyszą zajęciom: Pedagogika.Warsztaty zintegrowane.

Terminy w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun, Ewa Dębska, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Ewa Dębska, Karolina Małek, Anna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zazwyczaj praktyki psychologiczno-pedagogiczne towarzyszą zajęciom Pedagogika - Warsztaty zintegrowane. Należy zapisywać się do tych osób, które je prowadzą.

W niektórych jednostkach, Wydziałach, Instytutach, itp. praktyki nie są związane z Warsztatami zintegrowanymi. W takich przypadkach proszę kierować się informacjami uzyskanymi na swoich Wydziałach, w swoich Instytutach i innych jednostkach macierzystych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska, Ewelina Zubala
Prowadzący grup: Ewa Dębska, Anna Sobolewska, Ewelina Zubala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia towarzyszą zajęciom: Pedagogika.Warsztaty zintegrowane.

Terminy w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun, Ewa Dębska, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zazwyczaj praktyki psychologiczno-pedagogiczne towarzyszą zajęciom Pedagogika - Warsztaty zintegrowane. Należy zapisywać się do tych osób, które je prowadzą.

W niektórych jednostkach, Wydziałach, Instytutach, itp. praktyki nie są związane z Warsztatami zintegrowanymi. W takich przypadkach proszę kierować się informacjami uzyskanymi na swoich Wydziałach, w swoich Instytutach i innych jednostkach macierzystych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)