Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SD65/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i zrealizowanie przez studentów samodzielnego projektu badawczego oraz napisanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studentki i studenci zapoznają się z podstawami warsztatu naukowego, zasadami projektowania i realizacji badań oraz pisania pracy licencjackiej (kompozycja, stylistyka, przypisy, bibliografia). Zaplanują i przeprowadzą własne badania będące podstawą do napisania pracy licencjackiej – ostatecznego rezultatu uczestnictwa w seminarium.

Literatura:

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Metody badań jakościowych, t. 1-2, Warszawa 2010.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

Pozostałe pozycje zależą od tematyki prac uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka potrafi:

- sformułować problem i pytania badawcze

- zaprojektować sposób jego rozwiązania i rozwiązać go przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz metod i narzędzi badawczych

- ocenić przydatność konkretnych metod i technik badawczych do rozwiązania danego problemu badawczego

- opracować i zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie badań oraz sformułować wnioski

- w sposób spójny i precyzyjny komunikować się w mowie i na piśmie, z wykorzystaniem języka specjalistycznego i poszanowaniem reguł tekstu naukowego

- samodzielnie zdobywać wiedzę znajdując i wykorzystując odpowiednie źródła w zbiorach bibliotecznych oraz w zasobach dostępnych w internecie oraz wykorzystując różne techniki notowania

- przestrzega zasad etyki naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywny i twórczy udział w zajęciach, prace pisemne kształtujące warsztat pisarski, przygotowanie pracy licencjackiej (ciągła ocena postępów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.