Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja pozaformalna, alternatywna i animacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SD75/ENiA/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja pozaformalna, alternatywna i animacja
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu animacji kultury i edukacji nieformalnej. Seminarium ma za zadanie przygotowanie do napisania pracy, przeprowadzenie badań oraz sformułowanie wniosków. Tematyka seminarium oscyluje wokół zagadnień związanych z działaniami animacyjnymi i edukacja nieformalną. Tematyka seminarium dotyczy więc tego w jaki sposób jest prowadzona, promowana i ewaluowana animacja i edukacja nieformalna w różnego rodzaju miejscach (od domów kultury, przez NGO-sy, kluby sportowe i inne).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest stworzenie pracy licencjackiej w obszarze animacji kultury i edukacji nieformalnej. W trakcie seminarium będziemy zaznajamiać się z technicznymi aspektami przygotowania pracy oraz materiału badawczego. Prace przygotowywane w ramach seminarium będą z założenia praktyczno-badawcze. Chodzi w nich o przyjrzenie się temu jak praktyki animacji kultury i edukacji nieformalnej wyglądają w praktycznej realizacji w organizacjach, instytucjach samorządowych czy państwowych, teatrach, kinach, domach kultury, NGO-sach, ośrodkach sportowych także instytucjach prywatnych i komercyjnych.

Pełny opis:

W trakcie seminarium będziemy chcieli przyjrzeć się temu jak wyglądają różnego rodzaju działania z zakresu animacji kultury i edukacji nieformalnej. Spróbujemy przebadać jak wyglądają takie działania w różnych formalnych i nieformalnych placówkach kultury, sportu, sztuki, aktywizacji na różnych poziomach i działań społecznych.

Seminarium ma za zadanie sprawdzenie tego, jak wygląda organizowanie, przeprowadzanie i ewaluacja wydarzeń związanych z tematyką, takich jak: festiwale, imprezy, spektakle oraz działań o charakterze aktywizacyjnym czy budującym lokalne wspólnoty. Będziemy chcieli poznać różne sposoby przygotowywania i organizowania działań animacyjnych, ich finansowanie, tego, jaki one mają wpływ na odbiorców i jak są realizowane.

Z zasady seminarium winno mieć w dużej części charakter badawczy, jednakże ze względu na charakter działań będziemy starali się połączyć aspekty praktyczne z badawczymi. Przewidujemy wizytacje instytucji kultury, spotkania z działaczami kultury oraz inne.

Jednym z głównych celów seminarium jest stworzenie przez studenta samodzielnej pracy, opartej o rzetelne badania. Tematyka prac w ogólnym sensie będzie dotyczyć badana i analizy zjawisk z zakresu animacji i interwencji społecznej oraz edukacji nieformalnej. Będziemy się więc koncentrować na działaniach związanych z upowszechnianiem kultury, praktykami interwencyjnymi, badaniem działań kulturalnych, animacją społeczną, aktywizmem kulturowym i innym praktykami szeroko rozumianej społecznej aktywizacji za pomocą różnych (także nieformalnych) praktyk edukacyjnych.

W trakcie seminarium nauczymy się przygotować pracę licencjacką.

Pierwsza część seminarium zakłada zapoznanie się z ogólnymi warunkami pracy oraz sformułowanie konkretnego tematu pracy. Ponadto w ramach zajęć będziemy się uczyć przygotowania techniczne strony pracy (przypisy, bibliografia, format pracy, cytowanie, inne źródła)

Plan pierwszej części seminarium:

1. Wstęp

2. Animacje i edukacja nieformalna

3-4. Jak sformułować temat?

5-6. Jak wybrać i określić przedmiot badań?

7. Temat badawczy

8-9. Zajęcia metodologiczne

10. Techniczna strona pracy

Plan drugiej części seminarium:

1. Sformułowanie planu badań

2-3. Przygotowanie metodologii

4-5. Sformułowanie narzędzi badawczych

6-7. Metody zbierania i analizy danych

8-9. Określenie zakresu badań

10. Przygotowanie do badań

Literatura:

Animacja kultury. Doświadczenia i przyszłość red. Godlewski G., Kurz I., IKP UW, Warszawa 2002

Gajda J., Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, UMC-S, Lublin 1994

Kurz I., Lokalne : Animacja kultury / community arts, IKP UW, Warszawa 2008

Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, http://www.platformakultury.pl/files/2012-02-01/kk.pdf.pdf

„Kultura Współczesna“ 2009, nr 4 (numer monograficzny i praktykach animacyjnych)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o konstrukcji pracy licencjackiej

- student wie jak formułować temat badawczy

- student wie jak dobrać metodologię

Umiejętności:

- potrafi robić przypisy, cytować robić bibliografię pracy

- potrafi sformatować pracę pod względem językowym i technicznym

- potrafi formułować temat i pytania badawcze

Kompetencje społeczne:

- przekazywanie wiedzy

- formułowanie wniosków

- konkretna analiza zjawiska

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr seminarium student zalicza na podstawie ocen z testów sprawdzających

Drugi semestr student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanych badań

W pierwszym semestrze seminarium student otrzymuje zaliczenie na podstawie szczątkowych ocen z testów sprawdzających umiejętność:

- formułowania przypisów, bibliografii

- formatowania tekstu

Ponadto elementem oceny będzie także sformułowanie tematu badawczego.

W drugim semestrze student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanych badań:

-metodologii

-narzędzi badawczych

-zakresu badań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.