Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka Szkoły Wyższej - Wykład, lektura, seminarium. Jak wspierać studentów w uczeniu się?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SZD-DSW-WLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka Szkoły Wyższej - Wykład, lektura, seminarium. Jak wspierać studentów w uczeniu się?
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

10 godzinny warsztat; debata, dyskusja, praca w grupach, kolaż, pytania problemowe

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe, prezentujące przykłady zajęć dydaktycznych, które szczególny nacisk kładą na kształtowanie kompetencji uczenia się studentów, a także wzmacnianie ich umiejętności krytycznego i twórczego myślenia. Zajęcia ukazują możliwości pedagogiczne, jakie niesie ze sobą krytyczne i kreatywne podejście do tradycyjnych form kształcenia, np. wykładu, i wykorzystanie ich pedagogicznego potencjału. W tym kontekście przedmiotem zainteresowania będzie także rozważenie warunków niezbędnych do tego, aby lektura, rozumiana jako forma pracy dydaktycznej, była dla studentów rzeczywiście doświadczeniem kształcącym. Zajęcia kładą nacisk na stosowanie aktywizujących metod nauczania.

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: możliwa jedna nieobecność, konieczne jest przygotowanie jednego scenariusza zajęć.

Literatura:

S. Collini, What Are Universities For?, Penguin Books, London 2012.

P. Hogan, The New Significance of Learning. Imagination’s heartwork, Routledge, London and New York 2010.

M. Oakeshott, A Place of Learning. In: The Voice of Liberal Learning, Liberty Fund, Indianapolis 2001, pp. 1-34.

T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

R. Smith, University Futures, „Journal of Philosophy of Education” 2012, nr. 4 t. 46, s. 649-662.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

• Potrafi przygotować scenariusz zajęć, rozwijających kompetencje krytycznego myślenia.

• Umie stosować aktywizujące metody pracy ze studentami, w tym potrafi inicjować debatę.

• Umie dostosować wiedzę merytoryczną w kształceniu studentów do założonych efektów uczenia się prowadzonego kursu uniwersyteckiego.

• Potrafi inspirować innych do samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

uzyskanie zaliczenia scenariusza zajęć, spełnienie wymogu obecności.

metody weryfikacji efektów uczenia się:

sprawdzenie umiejętności przygotowania zajęć o charakterze prezentowanym w trakcie warsztatów (weryfikacja scenariusza zajęć), w przypadku wątpliwości co do uzyskania przez uczestnika założonych efektów uczenia się - możliwość dodatkowego wyjaśnienia/uzupełnienia w formie rozmowy z prowadzącym warsztaty.

kryteria oceniania:

ocenia aktywności w zajęciach, ocena projektu (scenariusza zajęć); ocena: na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.