Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja a rynek pracy - badania empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG089 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Edukacja a rynek pracy - badania empiryczne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów I roku studiów magisterskich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym uwarunkowaniami decyzji edukacyjnych oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy.

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej zawierającej proste badanie empiryczne

Pełny opis:

Początkowe zajęcia w I semestrze będą poświęcone tematom:

1. Organizacja pracy w trakcie seminarium.

2. Podstawy mikroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy, w szczególności w kontekście kształtowania kapitału ludzkiego jednostki.

3. Potencjalne tematy prac magisterskich.

4. Przegląd badań i źródeł informacji o rynku pracy.

5. Konstrukcja pracy magisterskiej.

Kolejne spotkania będą poświęcone prezentacji i dyskusji indywidualnych prac prowadzonych przez studentów, w tym:

- tematu pracy,

- planu pracy,

- podstawowych teorii odnoszących się do tematu pracy,

- przeglądu badań empirycznych odnoszących się do tematu pracy,

- wyników badań prowadzonych przez uczestników seminarium.

Badania własne można będzie przeprowadzić z wykorzystaniem baz danych jednostkowych pochodzących z badań cyklicznych prowadzonych przez GUS (np. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badanie Zatrudnienia i Wynagrodzeń, Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych) oraz PARP (Bilans Kapitału Ludzkiego), jak również z badań jednorazowych realizowanych przez IBE (Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych, Uwarunkowania Wyborów Dotyczących Studiowania) oraz MPiPS (badania lokalnych rynków pracy, badanie absolwentów, badanie dezaktywizacji osób starszych). Istnieje też możliwość wykorzystania danych z badań międzynarodowych, udostępnianych przez OECD (np. PIAAC), Eurostat (np. LFS) i inne instytucje.

Literatura:

Pozycje dostosowane indywidualnie do tematu pracy magisterskiej. Przykładowo:

1. Bąba M., B. Minkiewicz, U. Sztanderska, Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, raport z badań przeprowadzonych w ISW na zlecenie KIG, maszynopis, Warszawa 2004.

2. Drogosz-Zabłocka E., B. Minkiewicz, R. Nowakowska-Siuta, Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2002.

3. Edukacja ustawiczna. Raport., MEiN, Warszawa 2005.

4. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPiSS, Warszawa 2004.

5. Kot S. M. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

6. Kraśniewski A., Proces boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEiN, Warszawa 2006.

7. Kwiatkowski S. (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2005.

8. OECD, Education at a Glance. OECD indicators, Paris 2006.

9. Socha M., U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN 2000.

10. Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym - Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007.

11. Sztanderska U. (red.) Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu "Pierwsza Praca". Raport. MPiPS, Warszawa 2008.

12. Sztanderska U., Determinanty kształcenia wyższego w Polsce, (w:) Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2004.

13. Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2005.

14. Kotowska I. (red.), Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny. Raport źródłowy Polska/OECD, Biblioteka Rynku Pracy, Warszawa 2005.

15. Wójcicka M., Czynniki decydujące o wyborze zawodu (kierunku studiów), (w:) Biogramy edukacyjne, B. Minkiewicz, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1) jest dobrze zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami ze styku edukacji i rynku pracy,

2) zna techniki gromadzenia informacji i identyfikacji literatury przedmiotu,

3) potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie empiryczne przy użyciu bazy danych jednostkowych.

W pracy magisterskiej student powinien zademonstrować znajomość w/w kompetencji.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu tego kursu student:

1) jest dobrze zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami ze styku edukacji i rynku pracy,

2) zna techniki gromadzenia informacji i identyfikacji literatury przedmiotu,

3) potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie empiryczne przy użyciu bazy danych jednostkowych.

W pracy magisterskiej student powinien zademonstrować znajomość w/w kompetencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.