Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Child and Adolescent Clinical Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-CS5-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Child and Adolescent Clinical Psychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychology and Neuroscience specialization
Psychotherapy specialization
specialization courses for 5 year
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to provide an overview of child and adolescent clinical psychology. Definitions, key characteristics, developmental course, correlates, causes, contexts, and outcomes of various emotional, behavioral and neurodevelopmental disorders in children and adolescents will be outlined and discussed. Students will be introduced to the basics of assessment, counseling and psychotherapy with children, adolescents and their families. Different psychotherapeutic approaches (humanistic, psychodynamic, cognitive-behavioral, family systems and integrative) will be discussed as applied to the treatment of children and youth with various clinical problems. Finally, the course will help to build understanding of how psychological theory informs clinical practice.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course includes three main modules:

1. Introduction to child and adolescent clinical psychology that will provide an overview of: historical context of child and adolescent clinical psychology, epidemiology, developmental trajectories leading to emotional, behavioral and neurodevelopmental disorders in children and adolescents, risk and protective factors, main theories of child and adolescent psychopathology, diagnosis of child and adolescent disorders and issues in clinical decision making.

2. Characteristics of selected neurodevelopmental, behavioral and emotional disorders and problems in children and adolescents e.g. autism, ADHD, oppositional-defiant disorder, conduct disorder, anxiety disorders, depression.

3. Basics of counseling and psychotherapy with children and adolescents. Main approaches to counseling and psychotherapy of children, adolescents and their families (humanistic, psychodynamic, cognitive-behavioral, family systems and integrative)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will be able to describe:

1. Developmental trajectories leading to emotional, behavioral and neurodevelopmental disorders in children and adolescents.

2. Risk and protective factors..

3. Main theories of child and adolescent psychopathology.

4. Process of diagnosis of child and adolescent emotional, behavioral and neurodevelopmental disorders and process of clinical decision making.

5. Characteristics of selected disorders in children and adolescents in particular: autism spectrum disorder, ADHD, conduct disorders, oppositional-defiant disorder, anxiety disorders and depression.

6. Basics of counseling and psychotherapy with children and adolescents.

7. Main approaches to counseling and psychotherapy with children, adolescents and their families.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski, Małgorzata Gambin, Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)