Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Meta-analiza - praktyczny kurs prowadzenia analiz trzeciego stopnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-FA-D-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meta-analiza - praktyczny kurs prowadzenia analiz trzeciego stopnia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: zajęcia dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest głównie dla doktorantów. Od osób uczestniczących wymagana jest dobra znajomość podstaw statystyki i zaawansowana znajomość metodologii badań społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla doktorantów pragnących poznać meta-analizę od strony praktycznej. Kurs składa się d dwóch głównych bloków (1) teoretycznego omówienia metody oraz (2) wspólne przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla doktorantów pragnących poznać meta-analizę od strony praktycznej. Kurs składa się d dwóch głównych bloków (1) teoretycznego omówienia metody oraz (2) wspólne przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego.

Blok I - Wstęp do meta analizy zakres omawianego materiału obejmował będzie:

1) Omówienie logiki procesu, podstaw teoretycznych oraz metod zbierania danych

2) Podstawowych metod transformacji i ujednolicania ES

3) Ocena homogeniczności efektu

4) Metody obliczania średniego ES w modelach stałych i losowych.

5) analogi ANOVA i regresji w analizie moderatorów ES

6) Ograniczenia i problemy meta-analiz: problem szuflady (file drawer) i publication bias - sposoby oceny i strategie przeciwdziałania.

7) Praktyczne aspekty prowadzenia badań meta-anlitycznych czyli gdzie i jak szukać danych oraz jak rozwiązywać potencjalne problemy.

Blok II - W drugiej części kursu zajmiemy się wyborem interesującego tematu (każdy z uczestników przygotuje propozycję). Następnie jeden z projektów zostanie przygotowany i wspólnie zrealizowany przez uczestników zajęć.

Literatura:

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2011). Introduction to meta-analysis. John Wiley & Sons.

Mark W.. Lipsey, & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis (Vol. 49). Thousand Oaks, CA: Sage publications.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- wie jak zgromadzić i analizować dane zgodnie z wymogami konkretnych metod mata-analitycznych

- potrafi samodzielnie przeprowadzić proces badawczy w metodologii badań trzeciego stopnia - zaplanować, zgromadzić i przeanalizować dane.

Umiejętności. Student:

- potrafi zinterpretować wyniki przeprowadzonych analiz,

- potrafi opisać wynik przeprowadzonych analiz zgodnie ze standardami APA

Postawy. Student:

- potrafi krytycznie ocenić i analizować wyniki badań

- odróżnia rzetelne badania od niezgodnych ze standardami.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie kursu przeprowadzone zostanie ćwiczenie oparte o cały proces meta analityczny. Student rozliczany będzie z wykonania zadań w obrębie tego ćwiczenia.

- Przygotowanie propozycji badania

- Udział w dyskusji grupowej odnośnie selekcji tematu ćwiczenia realizowanego przez grupę

- Zebranie danych

- Selekcja danych, transformacja i analiza

- Raportowanie danych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.