Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do modelowania znaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-OB1Z-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do modelowania znaczenia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z logiki: rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, rachunek zbiorów i relacji. Znajomość podstawowych pojęć lingwistycznych typu rzeczownik, fraza, podmiot.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres modułu obejmuje podstawy semantyki kompozycyjnej, tj. zasady konstrukcji znaczeń większych wyrażeń języka (zdań, fraz) na podstawie znaczeń mniejszych wyrażeń (fraz, wyrazów). Seminarium oparte będzie na podręczniku „Semantics in Generative Grammar” (Heim i Kratzer 1998), z wykorzystaniem narzędzia „Lambda Calculator”.

Pełny opis:

W ramach modułu student zapozna się z metodami konstrukcji znaczeń zdań w języku naturalnym (angielskim, polskim) na podstawie znaczeń poszczególnych słów.

Trzon seminarium dotyczyć będzie metod logicznych w konstruowaniu znaczeń, opartych na logice predykatów i typowanym rachunku lambda. Szkieletem dla operacji składania znaczeń będą rozkłady składniowe zdań zgodne z gramatyką generatywną. Istotną część seminarium stanowić będzie prezentacja metod modelowania znaczenia różnorodnych konstrukcji składniowych języków naturalnych, w tym różnych konstrukc predykatowo-argumentowych, konstrukcji z wyrażeniami kwantyfikatorowymi, różnych typów modyfikacji, zdań względnych itp. Omówione zostanie, w jaki sposób spełniona jest w tym podejściu zasada kompozycyjności przypisywana Gottlobowi Fregemu.

Omawiane teoretyczne zasady kompozycji znaczeń będą przez studentów stosowane w praktyce za pomocą narzędzia „Lambda Calculator” (http://lambdacalculator.com/).

Literatura:

Semantics in Generative Grammar” (Heim i Kratzer 1998, Blackwell)

Efekty kształcenia:

nabyta wiedza:

• zna rachunek lambda

• zna podstawy generatywnego podejścia do składni języków naturalnych

• zna zasady kompozycji znaczeń składników zdania

nabyte umiejętności:

• umie reprezentować znaczenia wybranych (w tym typowych) typów wypowiedzeń polskich i angielskich w logice predykatów i pochodnych

• umie konstruować proste rozbiory składniowe dla wybranych typów wypowiedzeń

• umie wykorzystać rachunek lambda do konstrukcji znaczeń wybranych typów wypowiedzeń

nabyte kompetencje społeczne:

• umie uważnie, aktywnie słuchać innych i śledzić ich tok myśli

• umie selekcjonować i porządkować informacje uzyskane w procesie komunikacji

• umie jasno komunikować trudne i abstrakcyjne zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie kolokwiów i prac domowych (co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów). Dodatkowy bonus za obecność na wszystkich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.