Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z Psychologii Społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-F6-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z Psychologii Społecznej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć o charakterze ćwiczeniowym jest uzupełnienie obligatoryjnego wykładu z psychologii społecznej o lekturę i krytyczną analizę klasycznych i współczesnych tekstów z zakresu psychologii społecznej, a także dyskutowanie możliwości wykorzystania opisywanych w nich koncepcji do interpretowania współczesnych zjawisk społecznych.


Wymagania dodatkowe: Umiejętność czytania po angielsku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z psychologii społecznej stanowią uzupełnienie i rozszerzenie wykładu obligatoryjnego. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z klasycznymi i współczesnymi tekstami naukowymi, które następnie poddane będą krytycznej ocenie podczas zajęć.

Pełny opis:

Ćwiczenia z psychologii społecznej stanowią uzupełnienie i rozszerzenie wykładu obligatoryjnego. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z klasycznymi i współczesnymi tekstami naukowymi, które następnie poddane będą krytycznej ocenie podczas zajęć. Na zajęciach poruszone zostaną następujące tematy:

Temat 1: Czym jest oraz co bada psychologia społeczna?

Temat 2: Metodologia psychologii społecznej.

Temat 3: Myśl psychologiczna a procesy społeczne.

Temat 4: Zniekształcenia i uproszczenia w procesach poznawczych.

Temat 5: Wiara w sprawiedliwy świat i samospełniające się przepowiednie.

Temat 6: Atrybucje.

Temat 7: Postawa a zachowanie

Temat 8: Wpływ społeczny.

Temat 9: Konformizm, posłuszeństwo, agresja.

Temat 10: Pomaganie i altruizm.

Temat 11: Grupa i tożsamość społeczna.

Temat 12: Stereotypy i uprzedzenia.

Temat 13: Redukowanie negatywnych zjawisk międzygrupowych.

Literatura:

Temat 1

Czym jest oraz co bada psychologia społeczna?

Lektura obowiązkowa: Akert, R.M., Aronson, E., Wilson, T. D. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł (rdz. 1. „Wprowadzenie do psychologii społecznej”, s. 2-31). Poznań: Zysk i S-ka.

Temat 2

Metodologia psychologii społecznej.

Lektura: Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (rdz. 1 „Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna”, s. 17-56) Warszawa: Scholar.

Temat 3

Myśl psychologiczna a procesy społeczne.

Lekturaobowiązkowa: Duckitt, J. (1992). Psychology and prejudice: A historical analysis and integrative framework. American Psychologist, 47, 1182-1193.

Temat 4

Zniekształcenia i uproszczenia w procesach poznawczych.

Lektura obowiązkowa: Kossowska, M. (2003). Poznawcze mechanizmy radzenia sobie ze złożonością informacyjną. Przegląd Psychologiczny, 46, 37-57.

Temat 5

Wiara w sprawiedliwy świat i samospełniające się przepowiednie.

Lektura obowiązkowa:Babiuch, M. (1990). Oczekiwania nauczycieli a osiągnięcia szkolne uczniów. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 95-105.

Temat 6

Atrybucje.

Lektura obowiązkowa:Bilewicz, M. i Dudek, N. (2010). Nasze zbrodnie ≠ ich zbrodnie. Potoczne wyjaśnienia historycznych mordów w Pawłokomie. W: H. Mamzer (Red.) My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Temat 7

Postawa a zachowanie

Lektury obowiązkowe:Dovidio, J.F.; Kawakami, K. i Gaertner S. L. (2002). Implicit and explicit prejudice and interracial interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 62-68.

Temat 8

Wpływ społeczny

Lektury obowiązkowe: Doliński, D. i Nawrat, R. (1994). Huśtawka emocji jako nowa technika manipulacji społecznej. Przegląd Psychologiczny, 34, 27-50.

Temat 9

Konformizm, posłuszeństwo, agresja.

Lektury obowiązkowe: Milgram, S. (1965). Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human relations, 18(1), 57-76.

Temat 10

Pomaganie i altruizm.

Lektury obowiązkowe: Cialdini, R. B., Schaller, M., Houlihan, D., Arps, K., Fultz, J., Beaman, A. L. (1987). Empathy-based helping: Is it selflessly or selfishly motivated? Journal of Personality and Social Psychology, 52, 749–758.

Temat 11

Grupa i tożsamość społeczna.

Lektura obowiązkowa: Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33(1), 1-39. (czytamy do str. 27 włącznie)

Temat 12

Stereotypy i uprzedzenia.

Lektury obowiązkowe: Bilewicz, M., Winiewski, M., & Radzik, Z. (2012). Antisemitism in current Poland: Psychological, religious and historical aspects. Journal for the Study of Antisemitism, 4, 801-820.

Temat 13

Redukowanie negatywnych zjawisk międzygrupowych.

Lektura obowiązkowa: Bilali, R., Vollhardt, J.R. (2013). Priming effects of a reconciliation radio drama on historical perspective taking in the aftermath of mass violence in Rwanda. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 144-151.

UWAGA: Prowadzące zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w kolejność i organizacji proponowanych zajęć oraz wyborze lektur obowiązkowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu ćwiczeń student (1) zna podstawowe podejścia teoretyczne psychologii społecznej; (2) zna wybrane klasyczne oraz współczesne teksty z zakresu psychologii społecznej; (3) rozumie podstawowe pojęcia psychologii społecznej;

Umiejętności:

Po ukończeniu ćwiczeń student (1) umie krytycznie dyskutować teksty naukowe w grupie; (2) potrafi w krytyczny sposób analizować naukowy tekst psychologiczny

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu ćwiczeń student (1) potrafi wykorzystać teorie psychologii społecznej do identyfikacji i interpretacji współczesnych problemów społecznych; (2) umie współpracować w grupie przy wykonywaniu wspólnej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: Czytanie zadanych lektur (może być sprawdzone kartkówką na zajęciach), wykonywanie prac domowych, napisanie eseju zaliczeniowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.