Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki zachowania się człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO4-02-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki zachowania się człowieka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących wiedzy lub umiejętności studenta.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładu obejmuje prezentację podstawowych założeń teoretycznych oraz metod badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic międzyosobniczych w zakresie szeroko rozumianych cech osobowości. Scharakteryzowane zostaną genetyczne składniki złożonego modelu odziedziczalności cech oraz podstawowe metody badawcze genetyki zachowania człowieka. Wykład ilustrowany będzie wynikami najbardziej reprezentatywnych badań behawioralno-genetycznych polskich i obcych.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- zna najważniejsze pojęcia genetyki zachowania

- zna metody badań genetyki zachowania

- wyjaśnia składniki odziedziczalności zachowania

- wyjaśnia czynniki środowiskowe wpływające na zachowanie

Umiejętności. Student

- umie analizować wyniki badań genetyki zachowania

- rozpoznaje ograniczenia badań genetyki zachowania

Postawy. Student

- rozpoznaje, na czym polega znaczenie badań genetycznych

- zachowuje krytycyzm wobec badań genetyki zachowania

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Oniszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wymagana

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2008). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1, s. 303 – 338). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Oniszczenko,W.(2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji polskiej.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdziały 9-13).

Literatura zalecana

Oniszczenko, W., Dragan, W. (2008). Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.