Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO7-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Statystyka w R
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryterium selekcji: starszeństwo roku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom przeprowadzanie analiz statystycznych w programie R, który to jest darmowym open source'owym narzędziem dającym ogromne możliwości do analizy danych, ich prezentacji, tworzenia symulacji i wielu innych. Nauka obsługi programu powiązana będzie z utrwaleniem i powtórzeniem materiału ze statystyki.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w programie statystycznym R oraz przybliżenie zaawansowanych metod statystycznych. Pod koniec kursu studenci powinni mieć lepsze zrozumienie metodologii publikowanych badań oraz potrafić dobrać do badanego problemu odpowiednie narzędzie statystyczne a następnie zastosować je w programie R. Z tego względu zajęcia zostaną podzielone na cztery etapy, pierwszym będzie omówienie programu R, jego elementów i sposobów zapisu danych, podstawowych operacji matematycznych na danych oraz wczytywanie i zapisywanie plików. Omówione zostaną podstawowe elementy programu R, tablice, macierze, funkcje, różnice między nimi oraz sposoby odwoływanie się do konkretnych obiektów. W tej części pokazane zostaną także sposoby generowania własnych symulowanych danych, które umożliwią sprawdzenie działania wprowadzonych później metod. W ten sposób studenci będą mogli sami zobaczyć wpływ rozmiaru próby na błąd pomiaru, lub wzajemne położenie mediany i średniej w zależności od rozkładu. W drugiej części zajęć zajmować się będziemy parametrycznymi metodami statystycznymi, pakietami umożliwiającymi przeprowadzenie takich testów w programie R, oraz właściwą interpretacją wartości testów. W trzeciej części kursu w analogiczny sposób omówione zostaną testy nieparametryczne. Aby dać studentom lepsze zrozumienie różnicy między testami przykładowe wyniki zostaną wykorzystane do porównania wartości nieparametrycznych odpowiedników parametrycznych testów. Czwarta część zajęć poświęcona zostanie metodom graficznej prezentacji wyników, głównie z wykorzystaniem pakietu ggplot2. W tej części wskazane zostaną nie tylko podstawowe metody prezentacji danych, ale też możliwości zmiany właściwości samych wykresów, tak aby pozyskiwane pliki graficzne były zgodne ze standardami APA. Nakład pracy studenta 90-110 godzin.

Literatura:

Gatnar, E., Walesiak, M. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN.

Biecek, P. (2008). Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN .

Blalock, H.M. (1975, 1977). Statystyka dla socjologów, PWN.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2001) Statystyka od podstaw, PWE.

Efekty uczenia się:

Student potrafi swobodnie poruszać się w środowisku R. Potrafi wyszukać i zastosować metody pozwalające rozwiązać problemy przed nim stojące w programie R.

Metody i kryteria oceniania:

55% - prace domowe, 45% - kolokwium końcowe,

96%-100% - 5!

90%-95% - 5

86%-90% - 4,5

80%-85% - 4

71%-80% - 3,5

60%-70% - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.