Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nieheteronormatywność w ujęciu psychospołecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Nieheteronormatywność w ujęciu psychospołecznym
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

1) Kurs dla lat II-V

2) kolejność zapisów

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat nieheteroseksualnych tożsamości: ich definicji, typologii, modeli rozwojowych, sposobów pomiaru, a także specyfiki związków intymnych tworzonych przez takie pary. Zapoznają się również z podstawowymi wynikami badań zarówno nad rodzicielstwem osób nieheteroseksualnych, jak i rozwojem wychowywanych przez nich dzieci.

Pełny opis:

Kurs składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony będzie wprowadzeniu do problematyki tożsamości seksualnej. Przedstawione zostaną takie pojęcia, jak seksualność człowieka, płeć, tożsamość płciowa, tożsamość seksualna, nienormatywna tożsamość seksualna i płciowa. Omówione zostaną typy tożsamości seksualnej, modele rozwojowe, sposoby pomiaru, a także problem jej stabilności w ciągu życia. Drugi blok będzie dotyczył zdrowia psychoseksualnego osób należących do mniejszości seksualnych. Zostaną w nim podjęte takie zagadnienia, jak: stres mniejszościowy, stygmatyzacja i dyskryminacja osób nieheteroseksualnych, postawy wobec osób nieheteronormatywnych, a także psychoterapia gejów, lesbijek i osób biseksualnych. Trzeci blok poświęcony będzie tematyce związków intymnych tworzonych przez takie pary z uwzględnieniem zarówno rodzicielstwa osób nieheteroseksualnych, jak i sytuacji psychospołecznej dzieci wychowywanych przez parę jednopłciową. Na ostatnich zajęciach zostanie zostanie omówione kolokwium.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student/ka:

 zna podstawowe pojęcia związane z nieheteroseksualnością, tj. tożsamość seksualna, tożsamość płciowa, transpłciowość, cispłciowość,

 wie, jakie wyróżnia się rodzaje tożsamości seksualnej,

 zna podstawowe modele rozwoju tożsamości nieheteroseksualnej,

 wie, jakie wyróżnia się kryteria diagnostyczne w odniesieniu do orientacji seksualnej niezgodnej z ego (orientacja egodystoniczna).

Umiejętności

 potrafi wskazać przejawy stresu mniejszościowego,

 umie rozpoznać przejawy dyskryminacji i stygmatyzacji ze względu na mniejszościową tożsamość seksualną i płciową,

 potrafi rozpoznać charakterystyczne cechy poszczególnych etapów rozwoju tożsamości nieheteroseksualnej.

Kompetencje społeczne:

 jest świadomy problemów teoretycznych i metodologicznych związanych z pomiarem zmiennej tożsamości seksualnej,

 jest świadomy trudności psychologicznych typowych dla mniejszości seksualnych (świadomy ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych u osób nieheteroseksualnych i ich przyczyn),

 rozumie znaczenie afirmatywnego modelu rozwoju tożsamości nieheteroseksualnych w praktyce psychoterapeutycznej.

 jest wrażliwy na terminologię związaną z problematyką mniejszości seksualnych i płciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura do zajęć

2. Płeć, seksualność, tożsamość seksualna i płciowa – podstawowe definicje.

Literatura podstawowa:

Izdebski Z. (2010), Rozwój seksualny. W: B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 116-148).

Bojarska K., Kłonkowska A. (2014), Transgresja płci, tranzycja ciała, transwersja tożsamości. Czym jest transpłciowość. W: A. M. Kłonkowska, K. Bojarska (red.), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura dla zainteresowanych:

Sylva D. (2010), Concealment of Sexual Orientation: Archives of Sexual Behavior, 39, s. 141–152

Bieńkowska M. (2012), Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywiadualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

3. Orientacja seksualna czy tożsamość seksualna? Próba różnicowania.

Literatura podstawowa:

Bojarska K., Kowalczyk R. (2017), Tożsamości seksualne. W: M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz, V Skrzypulec-Plinta (red.), Seksuologia, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Bojarska K. (2008), Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer. W: A. Jodko (red.), Tabu seksuologii: wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Bomba J. (2012), Homoseksualizm czy homoseksualności? W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

4. Identyfikacja tożsamości seksualnej – problematyka pomiaru.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M. M. (2016), Fenomen orientacji seksualnej i jego korelaty – (Dez)orientacje seksualne. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Sell R. L. (2015), Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej – przegląd, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(21), s. 175-194.

Kwestionariusze do pomiaru orientacji seksualnej dostępne na stronach:

http://socialidentityteam.weebly.com/measures.html

http://www.lgbtdata.com/measures.html

Literatura dla zainteresowanych:

Jackson SD., Mohr J. J. (2016), Conceptualizing the Closet: Differentiating Stigma Concealment and Nondisclosure Processes. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 3(1), s. 80-92.

Riggle, E. D. B., Mohr, J. J., Rostosky, S. S., Fingerhut, A. W., & Balsam, K. F. (2014). A multifactor Lesbian, Gay, and Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1(4), 398-411.

5. Rozwój tożsamości nieheteronormatywnej: modele, typologie i ich zastosowanie w praktyce klinicznej.

Literatura podstawowa:

Długołęcka A. (2012), Coming out i kostruowanie tożsamości LGB. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski (red.), Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Mijas M., Iniwicz G., Grabski B. (2012), Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej: Psychiatria Polska, 46(5), s. 815-828.

Materiały dla zainteresowanych:

Film:

„Hannah Gadsby: Nanette”, 2018, reż. Hannah Gadsby

6. Stabilność tożsamości seksualnej w cyklu życia.

Literatura podstawowa:

Walsh M. R. (red.), (2003), Pytanie 8. Orientacja seksualna: czy jest uwarunkowana biologicznie? W: Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Mock S., Eibach R. (2012), Stability and Change in Sexual Orientation Identity Over a 10-Year Period in Adulthood. Archives of Sexual Behavior, 41(3), s. 641-648.

BLOK II: ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH

7. Zdrowie seksualne: normy seksualne, edukacja seksualna.

Literatura podstawowa:

Kowalczyk R., Lew-Starowicz Z., (2016), Definicja i koncepcja normy w seksuologii. W: M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz, V Skrzypulec-Plinta (red.), Seksuologia, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Kowalczyk R., Merk W., Krystyan T. M., Lew-Starowicz (2016), Pojęcie zdrowia psychicznego i seksualnego. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lew-Starowicz Z., Długołęcka A. (red.), (2006), Wychowanie i edukacja seksualna. W: Edukacja seksualna, Warszawa: Świat Książki.

8. Postawy wobec osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Wycisk J., Kleka P. (2014), Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku, Psychiatria Polska, 48(4), s. 727-738

Górska P., Mikołajczyk M. (2015), Tradycyjna i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski, Uprzedzenia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri (s. 179-206).

9. Pojęcie stresu mniejszościowego.

Literatura podstawowa:

Iniewicz G. (2012), Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego, Psychiatria Polska, 46(4), s. 649–663.

Iniewicz G. (2016), Zaburzenia psychiczne u osób biseksualnych i homoseksualnych w kontekście stresu mniejszościowego. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura dla zainteresowanych:

Frost D. M., Lehavot K., Meyer I. H. (2015), Minority stress and physical health among sexual minority individuals: Journal of Behavioral Medicine, 38(1), s. 1-8.

Wycisk J. (2015), The Minority Stress of Lesbian, Gay and Bisexual Parents. Specificity of Polish Context. Polish Psychological Bulletin, 46(4), 594–606.

10. Doświadczenie dyskryminacji i stygmatyzacji przez osoby nieheteroseksualne.

Literatura podstawowa:

Abramowicz M. (2012), Doświadczenie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - analiza sytuacji społecznej osób LGB w Polsce. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Perdzyńska K. (2009), Sytuacja osób homoseksualnych w Polsce. Krytyczny przegląd. W: I. Krzemiński (red.), Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008, Warszawa: Instytut Socjologii UW.

11. Psychoterapia osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Iniewicz G., Grabski B. (2015), Psychoterapia osób nieheteroseksualnych z perspektywy terapeutów i pacjentów – wzajemne oczekiwania i obawy. Psychiatria Polska, 49(3), s. 585–597.

Twardo-Kamińska J. (2014), Terapia poznawczo-behawioralna osób z orientacją seksualną niezgodną z ego. Terapia Poznawczo-Behawioralna, 4(6), s. 121-129.

Literatura dla zainteresowanych:

Pachankis J.E, Hatzenbuehler M.L, Rendina H.J, Safren S.A, Parsons J.T. (2015), LGB-Affirmative Cognitive-Behavioral Therapy for Young Adult Gay and Bisexual Men: A Randomized Controlled Trial of a Transdiagnostic Minority Stress Approach, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(5), s. 875–889.

BLOK III: ZWIĄZKI MIŁOSNE I RODZICIELSTWO OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH

12. Związki miłosne osób nieheteroseksualnych – podstawowe zagadnienia.

Literatura podstawowa:

Majka-Rostek D. (2012), Osoby LGB w związkach intymnych. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Mizielińska J., Stasińska A. (2014), Rodziny z wyboru. W: Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, 482-486

Literatura dla zainteresowanych:

Stasińska A. (2018), Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

13. Rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Abramowicz M. (2012), Rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne i wychowywanie przez nie dzieci. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo. (s. 217-230).

Literatura dla zainteresowanych:

Mizielińska J., Struzik J., Król A. (2017), Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wojciechowska M. (2015), O działaniu w ramach konceptualnej niewidzialności. Przykład badań nad macierzyństwem jednopłciowym w doświadczeniu matek niebiologicznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(4), s. 114-144.

Miller B. G., Kors S., Macfie J. (2017), No Differences? Meta-Analytic Comparisons of Psychological Adjustment in Children of Gay Fathers and Heterosexual Parents, Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 4(1), s. 14-22.

Stotzer, L.R., Herman, L.J., Hasenbush, A. (2014). Transgender Parenting: A Review of Existing Research. California: The Williams Institute University of California.

14. Test zaliczeniowy.

Dzieci nieheteroseksualnych rodziców

Literatura podstawowa:

Tomalski P. (2007), Nietypowe rodziny. O parach gejów i lesbijek oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (Rozdział 4. Rodziny gejów i lesbijek – najważniejsze zagadnienia i podstawowe wyniki badań.).

Calzo J.P. (2017), Parental Sexual Orientation and Children’s Psychological Well-Being: 2013–2015 National Health Interview Survey. Child Development, 00(0), s. 1-12.

Omówienie testów. Wystawienie ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura do zajęć

2. Płeć, seksualność, tożsamość seksualna i płciowa – podstawowe definicje.

Literatura podstawowa:

Izdebski Z. (2010), Rozwój seksualny. W: B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 116-148).

Bojarska K., Kłonkowska A. (2014), Transgresja płci, tranzycja ciała, transwersja tożsamości. Czym jest transpłciowość. W: A. M. Kłonkowska, K. Bojarska (red.), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura dla zainteresowanych:

Sylva D. (2010), Concealment of Sexual Orientation: Archives of Sexual Behavior, 39, s. 141–152

Bieńkowska M. (2012), Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywiadualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

3. Orientacja seksualna czy tożsamość seksualna? Próba różnicowania.

Literatura podstawowa:

Bojarska K., Kowalczyk R. (2017), Tożsamości seksualne. W: M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz, V Skrzypulec-Plinta (red.), Seksuologia, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Bojarska K. (2008), Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer. W: A. Jodko (red.), Tabu seksuologii: wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Bomba J. (2012), Homoseksualizm czy homoseksualności? W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

4. Identyfikacja tożsamości seksualnej – problematyka pomiaru.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M. M. (2016), Fenomen orientacji seksualnej i jego korelaty – (Dez)orientacje seksualne. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Sell R. L. (2015), Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej – przegląd, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(21), s. 175-194.

Kwestionariusze do pomiaru orientacji seksualnej dostępne na stronach:

http://socialidentityteam.weebly.com/measures.html

http://www.lgbtdata.com/measures.html

Literatura dla zainteresowanych:

Jackson SD., Mohr J. J. (2016), Conceptualizing the Closet: Differentiating Stigma Concealment and Nondisclosure Processes. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 3(1), s. 80-92.

Riggle, E. D. B., Mohr, J. J., Rostosky, S. S., Fingerhut, A. W., & Balsam, K. F. (2014). A multifactor Lesbian, Gay, and Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1(4), 398-411.

5. Rozwój tożsamości nieheteronormatywnej: modele, typologie i ich zastosowanie w praktyce klinicznej.

Literatura podstawowa:

Długołęcka A. (2012), Coming out i kostruowanie tożsamości LGB. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski (red.), Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Mijas M., Iniwicz G., Grabski B. (2012), Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej: Psychiatria Polska, 46(5), s. 815-828.

Materiały dla zainteresowanych:

Film:

„Hannah Gadsby: Nanette”, 2018, reż. Hannah Gadsby

6. Stabilność tożsamości seksualnej w cyklu życia.

Literatura podstawowa:

Walsh M. R. (red.), (2003), Pytanie 8. Orientacja seksualna: czy jest uwarunkowana biologicznie? W: Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Mock S., Eibach R. (2012), Stability and Change in Sexual Orientation Identity Over a 10-Year Period in Adulthood. Archives of Sexual Behavior, 41(3), s. 641-648.

BLOK II: ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH

7. Zdrowie seksualne: normy seksualne, edukacja seksualna.

Literatura podstawowa:

Kowalczyk R., Lew-Starowicz Z., (2016), Definicja i koncepcja normy w seksuologii. W: M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz, V Skrzypulec-Plinta (red.), Seksuologia, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Kowalczyk R., Merk W., Krystyan T. M., Lew-Starowicz (2016), Pojęcie zdrowia psychicznego i seksualnego. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lew-Starowicz Z., Długołęcka A. (red.), (2006), Wychowanie i edukacja seksualna. W: Edukacja seksualna, Warszawa: Świat Książki.

8. Postawy wobec osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Wycisk J., Kleka P. (2014), Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku, Psychiatria Polska, 48(4), s. 727-738

Górska P., Mikołajczyk M. (2015), Tradycyjna i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski, Uprzedzenia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri (s. 179-206).

9. Pojęcie stresu mniejszościowego.

Literatura podstawowa:

Iniewicz G. (2012), Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego, Psychiatria Polska, 46(4), s. 649–663.

Iniewicz G. (2016), Zaburzenia psychiczne u osób biseksualnych i homoseksualnych w kontekście stresu mniejszościowego. W: R. Kowalczyk, R. J. Tritt, Z. Lew-Starowicz (red.), LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura dla zainteresowanych:

Frost D. M., Lehavot K., Meyer I. H. (2015), Minority stress and physical health among sexual minority individuals: Journal of Behavioral Medicine, 38(1), s. 1-8.

Wycisk J. (2015), The Minority Stress of Lesbian, Gay and Bisexual Parents. Specificity of Polish Context. Polish Psychological Bulletin, 46(4), 594–606.

10. Doświadczenie dyskryminacji i stygmatyzacji przez osoby nieheteroseksualne.

Literatura podstawowa:

Abramowicz M. (2012), Doświadczenie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - analiza sytuacji społecznej osób LGB w Polsce. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Perdzyńska K. (2009), Sytuacja osób homoseksualnych w Polsce. Krytyczny przegląd. W: I. Krzemiński (red.), Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008, Warszawa: Instytut Socjologii UW.

11. Psychoterapia osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Iniewicz G., Grabski B. (2015), Psychoterapia osób nieheteroseksualnych z perspektywy terapeutów i pacjentów – wzajemne oczekiwania i obawy. Psychiatria Polska, 49(3), s. 585–597.

Twardo-Kamińska J. (2014), Terapia poznawczo-behawioralna osób z orientacją seksualną niezgodną z ego. Terapia Poznawczo-Behawioralna, 4(6), s. 121-129.

Literatura dla zainteresowanych:

Pachankis J.E, Hatzenbuehler M.L, Rendina H.J, Safren S.A, Parsons J.T. (2015), LGB-Affirmative Cognitive-Behavioral Therapy for Young Adult Gay and Bisexual Men: A Randomized Controlled Trial of a Transdiagnostic Minority Stress Approach, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(5), s. 875–889.

BLOK III: ZWIĄZKI MIŁOSNE I RODZICIELSTWO OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH

12. Związki miłosne osób nieheteroseksualnych – podstawowe zagadnienia.

Literatura podstawowa:

Majka-Rostek D. (2012), Osoby LGB w związkach intymnych. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo.

Mizielińska J., Stasińska A. (2014), Rodziny z wyboru. W: Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, 482-486

Literatura dla zainteresowanych:

Stasińska A. (2018), Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

13. Rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych.

Literatura podstawowa:

Abramowicz M. (2012), Rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne i wychowywanie przez nie dzieci. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wprowadzenie do psychologii LGB, Wrocław: Wydawnictwo Conlinuo. (s. 217-230).

Literatura dla zainteresowanych:

Mizielińska J., Struzik J., Król A. (2017), Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wojciechowska M. (2015), O działaniu w ramach konceptualnej niewidzialności. Przykład badań nad macierzyństwem jednopłciowym w doświadczeniu matek niebiologicznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(4), s. 114-144.

Miller B. G., Kors S., Macfie J. (2017), No Differences? Meta-Analytic Comparisons of Psychological Adjustment in Children of Gay Fathers and Heterosexual Parents, Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 4(1), s. 14-22.

Stotzer, L.R., Herman, L.J., Hasenbush, A. (2014). Transgender Parenting: A Review of Existing Research. California: The Williams Institute University of California.

14. Test zaliczeniowy.

Dzieci nieheteroseksualnych rodziców

Literatura podstawowa:

Tomalski P. (2007), Nietypowe rodziny. O parach gejów i lesbijek oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (Rozdział 4. Rodziny gejów i lesbijek – najważniejsze zagadnienia i podstawowe wyniki badań.).

Calzo J.P. (2017), Parental Sexual Orientation and Children’s Psychological Well-Being: 2013–2015 National Health Interview Survey. Child Development, 00(0), s. 1-12.

Omówienie testów. Wystawienie ocen.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.