Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka obserwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS7-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka obserwacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnostycznych w zakresie obserwacji. Kurs podzielony jest na dwie części – zajęcia konwersatoryjne – merytoryczne przygotowanie do diagnozy w oparciu o obserwację oraz ćwiczeniowe – obserwacje i ich interpretacje. Zadaniem uczestników będzie obserwowanie nieznajomych osób w naturalnym środowisku i stawianie hipotez diagnostycznych w oparciu o dane obserwacyjne.

Pełny opis:

1. Teoretyczne ramy obserwacji jako metody diagnostycznej

2. Zmienne diagnostyczne – rodzaje

3. Pierwsze wrażenie

4. Obserwacja własnych reakcji diagnosty jako źródło danych diagnostycznych

5. Wygląd zewnętrzny

6. Zmiany psychofizjologiczne

7. Mimika

8. Pantomimika

9. Ekspresja parajęzykowa i językowa

10. Wpływ kultury na zachowania niewerbalne

11. Obserwowalne wskaźniki kłamstwa

12. -14. Wnioskowanie diagnostyczne – analiza przypadków

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Suchańska, A. (2007) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

2. Szustrowa, T. (1987) Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji. W: T. Szustrowa (red.) Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa UW, 90-111

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna teoretyczne ramy obserwacji

2. Wymienia i definiuje zmienne diagnostyczne

3. Wymienia podstawowe wskaźniki obserwacyjne

Umiejętności:

1. Potrafi przygotować arkusz obserwacji

2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwację

3. Potrafi zinterpretować dane uzyskane z obserwacji

Postawy:

1. Jest świadomy wpływu osobowości i nastawienia diagnosty na wyniki diagnozy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa oceny będą:

1. Wykonanie zadań cząstkowych – 30%

2. Przygotowanie raportu z obserwacji wraz z interpretacją i hipotezami diagnostycznymi – 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Toeplitz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.