Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Psychologia kliniczna jest dziedziną badań naukowych oraz obszarem działalności praktycznej psychologów, która dotyczy zaburzonych, jak i zdrowych przejawów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego, behawioralnego i somatycznego. Dziedzina ta w sposób na-ukowy opisuje i wyjaśnia zaburzone i zdrowe funkcjonowanie, ukazuje mechanizmy patoge-netyczne i salutogenetyczne, a praktyczne zastosowanie polega na diagnozie zaburzeń lub zdrowia, która staje się podstawą do planowania i stosowania psychologicznych form pomocy. Psychologia kliniczna jest szeroką dziedziną, w ramach której wyodrębnia się wiele sub-dyscyplin. Do najważniejszych z nich należą psychologia kliniczna dziecka i rodziny, psycho-logia kliniczna osoby dorosłej, neuropsychologia, psychologia zdrowia oraz cztery formy pomocy psychologicznej (profilaktyka, interwencja kryzysowa, psychoterapia oraz rehabilita-cja społeczna). Niniejszy wykład i seminarium koncentrują się na psychologii klinicznej dziecka, psychologii klinicznej osoby dorosłej oraz pomocy psychologicznej (tematyka doty-cząca pozostałych obszarów psychologii klinicznej omawiana jest na innych obowiązkowych zajęciach).

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą etiologii i mecha-nizmów powstawania zaburzeń psychicznych i problemów klinicznych z naciskiem na te oparte na dowodach naukowych. Zaburzenia psychiczne oraz zachowania zostaną zaprezen-towane zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami ICD-10, DSM V oraz DC:0-5. Studenci uzyskają również informację o powstającej nowe klasyfikacji ICD-11. Treść wykładów obej-muje rozpoznawanie problemów psychicznych i ich klasyfikowanie, określanie mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych, znaczenie modeli teoretycznych w diagnozie klinicznej zaburzeń psychicznych oraz sposoby interwencji terapeutycznej i pomocy psychologicznej. Wykłady mają na celu integrację wiedzy z obszaru psychologii dziecka i rodziny z psychologią kliniczną wieku dorosłego.

Seminarium ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności całościowej analizy problemów psychologicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie diagnozy i po-mocy psychologicznej. W toku zajęć ukazywana będzie ciągłość między rozwojem zaburzeń u dzieci a funkcjonowaniem osób w życiu dorosłym. Studenci będą mieli również okazję do ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy płynącej z badań naukowych do rozumienia problematyki danej jednostki. Przedstawione zostaną dwa współczesne sposoby uprawiania psychologii klinicznej – praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice EBP) oraz praktyki poinformowanej badaniami (ang. evidence-informed practice EIP). Z tych po-wodów osiową metodą pracy w ramach seminarium jest analiza studiów przypadków. Ze względu na tę formę pracy duża część zajęć będzie się koncentrować wokół wybranych, spe-cyficznych problemów.

Literatura:

Informacje dotyczące wymaganej literatury opisane są w sekcji “Zakres”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Holas, Piotr Pawłowski
Prowadzący grup: Justyna Cieślińska, Małgorzata Gambin, Paweł Holas, Joanna Jurek, Grażyna Kmita, Krzysztof Krawczyk, Marcin Leśniak, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Piotr Pawłowski, Joanna Radoszewska, Katarzyna Schier, Rafał Styła, Hubert Suszek, Małgorzata Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Koordynator wykładu: dr Paweł Holas

Koordynator ćwiczeń: mgr Piotr Pawłoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Holas, Piotr Pawłowski
Prowadzący grup: Piotr Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Koordynator wykładu: dr Paweł Holas

Koordynator ćwiczeń: mgr Piotr Pawłoski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.