Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakościowe metody badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakościowe metody badawcze
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do metod jakościowych stosowanych w badaniach w obszarze psychologii. Przedmiotem kursu będą umiejętności potrzebne na każdym etapie procesu badawczego w podejściu jakościowym:

Między innymi:

• Rozumienie specyfiki i rodzajów badań jakościowych

• Formułowanie odpowiednich pytań badawczych

• Zagadnienia etyczne w podejściu jakościowym

• Refleksyjność badacza i krytyczne myślenie w podejściu jakościowym

• Dobór uczestników w badaniu jakościowym

• Procedury zbierania danych w badaniu jakościowym

• Planowanie i przeprowadzanie wywiadów badawczych

• Analiza danych jakościowych

• Sporządzanie raportu z badania jakościowego

• Umiejętność krytycznej lektury raportów z badań jakościowych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis kursu:

Wśród omawianych metod szczegółowych znajdą się analiza tematyczna i analiza treści, interpretatywna analiza fenomenologiczna, podejście teorii ugruntowanej, metody narracyjne, analiza dyskursu, badania fokusowe, badania antropologiczne i metody mieszane, w tym oparte na transformacji danych jakościowych na ilościowe. Ze względu na podstawowy charakter kursu punkt ciężkości kursu będzie jednak położony na podstawowe procedury jakościowe, które są wspólne wielu metodom i na naukę krytycznej recepcji badań jakościowych oraz szerzej myślenia jakościowego.

Kurs ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Studenci w ramach kursu tworzą i realizują w grupach swój własny jakościowy projekt badawczy. Aktywności projektowe obejmują tworzenie planów badawczych w ramach wybranej metody, zadawanie pytań badawczych, zbieranie i analizę danych jakościowych w tym wywiadów badawczych, pisanie raportów z badań oraz ich krytyczną ewaluację. Dodatkowo każdy ze studentów wykonuje w trakcie semestru zadanie polegające na krytycznej prezentacji jednego wybranego badania jakościowego z dostępnej literatury przedmiotu.

Od uczestników oczekiwana jest wstępna znajomość podstawowej metodologii badań psychologicznych i umiejętność czytania literatury w języku polskim i angielskim.

Literatura:

Poza lekturami powyżej, program kursu pokrywa się w dużej mierze z programem podręcznika:

Smith, J. A. (Ed.). (2007). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.

Oraz

Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Polskie wydanie:

Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Studenci :

- Nauczą się podstawowych metod jakościowych stosowanych w badaniach naukowych w psychologii, wraz z uzasadnieniem ich użycia i praktyczną wiedzą związaną z planowaniem i prowadzeniem badan jakościowych i mieszanych.

- Rozwiną umiejętności związane z procedurami zbierania i analizy danych jakościowych w rożnych metodologiach.

- Rozwiną umiejętności związane z autorefleksyjnoscią siebie jako badaczy.

- Na podstawowym poziomie zapoznają się z programami komputerowymi wspierającymi analizy jakościowe i mieszane.

- Naucza się krytycznie oceniać, czytać i dyskutować literaturę naukową w dziedzinie psychologii wykorzystującą badania jakościowe.

- Kurs ćwiczy też umiejętności miękkie związane z prowadzeniem wywiadów badawczych i współpracą w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w kursie oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych indywidualnych i grupowych to znaczy: krytycznej prezentacji i ewaluacji istniejących badań na podstawie literatury, tworzenia planu wywiadu, transkrypcji wywiadu i finalnego raportu z badania z jakościowego wraz z jego prezentacją na zajęciach. Nieobecności liczniejsze niż 2 można w uzasadnionych przypadkach odrobić poprzez wykonanie dodatkowych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska
Prowadzący grup: Dominika Adamczyk, Magdalena Budziszewska, Justyna Cieślińska, Ewa Dryll, Katarzyna Malinowska, Karolina Małek, Jan Rusek, Agnieszka Sternak, Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.