Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (zawarcie małżeństwa, rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka itp.

Efekty uczenia się:

a) wiedza:

- na temat prawnych regulacji funkcjonowania rodziny, psychologicznych aspektów opiniowania w postępowaniu w sprawach rozwodowych i opiekuńczych

- znajomość metod diagnostycznych wykorzystywanych podczas opracowania opinii w sprawach rozwodowych i opiekuńczych

b) umiejętności:

- umiejętność zaplanowania badania poszczególnych członków rodziny

- umiejętność przeprowadzenia badania, zinterpretowania wyników i przygotowania raportu z badania rodziny

- umiejętność przygotowania informacji zwrotnych dla członków rodziny.

c) Postawy. Student:

- stosuje zasady etyczne opiniowania psychologicznego na potrzeby sądu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Stala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ackerman, M. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP. Rozdz. 1 i 2.

Andrzejewski. M. (2007). Dziecko jako podmiot ochrony prawnej (zarys problematyki dla psychologów). W: A. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.): Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. Warszawa: „Academica” wyd. SWPS (s. 25-60).

Czerederecka, A., Jaskiewicz-Obydzińska, T., Gierowski, J.K. (2003). Ekspertyza psychologiczna. W: J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza Sądowa. Kraków: Wyd. Zakamycze, pkt 1, 2.2 i 2.3 oraz 3.3 i 3.4

Frydrychowicz, A. (1984). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Frydrychowicz, A. (1996). Rysunek rodziny w psychologicznej ekspertyzie sądowej. W: A. Czerederecka, T. Jaśkiewicz – Obydzińska (red.), Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej (s. 41 – 49). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Gołąb, A. (1995). Psychologiczne aspekty diagnozy przypadków krzywdzenia dzieci. W: E. Czyż, J. Szymańczak (red.) Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska (s. 137 – 149). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje i Medecins du Monde.

Konwencja praw dziecka ( Dz. U. Z 1991 nr 120).

Stanik, J.M. (1990). Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Toeplitz - Winiewska, M. (1996). Problemy etyczne stosowania technik projekcyjnych w badaniach dla celów sądowych. W: A. Czerederecka, T. Jaśkiewicz - Obydzińska (red.), Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Wach, E. (1996). Możliwości wykorzystania Testu Drzewa w ekspertyzie psychologicznej. W: A. Czerederecka, T. Jaśkiewicz – Obydzińska (red.), Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej (s. 32 – 40). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Stala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w opiniach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem struktury rodziny, więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka. "

Literatura:

"Błażek, M., Lewandowska-Walter, A., (2016). Diagnoza więzi uczuciowych w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 213-239). Kraków: Wydawnictwo IES.

Czerederecka, A. (2016). Kompetencje biegłego psychologa w odniesieniu do spraw rodzinnych i opiekuńczych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 33-49). Kraków: Wydawnictwo IES.

Czerederecka, A. (2018). Izolowanie dziecka od drugiego opiekuna po ich rozstaniu. W: A. Czerederecka (red.), Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (s. 29-84). Kraków: Wydawnictwo IES.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59)

Konwencja praw dziecka ( Dz. U. Z 1991 nr 120)

Kujawa, M., Jezierski, K. (2016). Wspólne rodzicielstwo po rozwodzie – psychologiczne aspekty opieki naprzemiennej. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 263-276). Kraków: Wydawnictwo IES.

Skiepko, M., & Brągoszewska, J. (2009). Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3(9), 207-213.

Strózik, I. (2016). Podstawowe zasady sporządzania przez biegłych opinii w sprawach rodzinnych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 13-31). Kraków: Wydawnictwo IES.

Toeplitz-Winiewska, M. (2016). Standardy doboru metod diagnostycznych do problemu i osób badanych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 193-211). Kraków: Wydawnictwo IES.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 192-213."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.