Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy psychopatologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

znajomość podstawowych koncepcji człowieka, zdrowia i choroby

znajomość podstaw psychopatologii, klasyfikacji psychiatrycznych DSM i ICD


- zajęcia obowiązkowe, I rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności stosowania pojęć i założeń teoretycznych dla analizowania materiału klinicznego. Na ćwiczeniach zostaną wykorzystane materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii. Na kolejnych zajęciach te same trzy przypadki będą omawiane w kategoriach określonej teorii psychopatologii. Wykorzystane zostaną wszystkie podejścia teoretyczne prezentowane na wykładzie. Podsumowanie zajęć będzie polegać na próbie usystematyzowania różnorodnych teoretycznych interpretacji tych samych danych klinicznych.

Efekty uczenia się:

wiedza: znajomość pojęć i założeń teorii psychopatologii; mechanizmy zaburzeń psychicznych

umiejętności: interpretacja materiału klinicznego; opracowanie studium przypadku

postawa: wrażliwość na cierpienie psychiczne, akceptacja różnorodności ludzkich doświadczeń

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest praktyczne zastosowanie teorii wyjaśniających mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych do analizy materiału klinicznego (materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii). Na kolejnych zajęciach omawiany będzie jeden przypadek wybrany i opracowany samodzielnie przez studenta w domu. Dzięki temu przedstawiane na wykładzie teorie psychopatologii zostaną wykorzystane do wyjaśnienia rozwoju zaburzeń u konkretnych pacjentów.

Literatura:

"WPROWADZENIE

Jakubczyk, A. Niektóre zagadnienia współczesnej psychiatrii w ujęciu krytycznym T. S. Szasza. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria 4. Tom 5. Warszawa: PWN (s. 305-315).

Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Tom 1. Gdańsk: GWP (rozdział 2: s. 75-111).

PSYCHOANALIZA – SIGMUND FREUD

Drozdowski, P., Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalizy. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 59-76).

Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalitycznej psychoterapii. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 77-85).

PSYCHOLOGIA SELF - HEINZ KOHUT

Moore, B. E., Fine, B. D. (1996). Słownik Psychoanalizy. Warszawa: Jacek Santorski & Co (s. 247-257).

Gościniak, J. (2002). Rozwój i patologia self w koncepcji Heinza Kohuta. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.). Współczesna psychoanaliza: teorie relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora (s. 13-39).

ANALIZA TRANSAKCYJNA – ERIC BERNE

Harris, T. A (1987). W zgodzie z sobą i tobą. Waszawa: Instytut Wydawniczy PAX (rozdziały: 2-7).

TERAPIA SKONCENTROWANA NA OSOBIE – CARL ROGERS

Rogers, C. (1984). Teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-85.

TERAPIA GESTALT – FRITZ PERLS

Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

BIOENERGETYKA – ALEXANDER LOWEN

Lowen, A. (1991). Duchowość ciała. Warszawa: Jacek Santorski & Co (rozdziały 2-5).

TEORIA RONALDA LAINGA

Laing R. D. (2004). Podzielone Ja. Poznań: Rebis (część 3: s. 177-267).

LOGOTERAPIA – VIKTOR FRANKL

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 6: Terapia egzystencjalna: s. 196-230).

TERAPIA BEHAWIORALNA

Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2006). Systemy Psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (rozdział 9: Terapie behawioralne: s. 305-364)

TERAPIA POZNAWCZA - ALBERT ELLIS

Ellis, A. (1998). Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

PODEJŚCIA SYSTEMOWE

De Barbaro, B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ, Kraków.

Tryjarska, B. (1987). Główni przedstawiciele psychoterapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne, 1, 5-32.

TERAPIA POSTMODERNISTYCZNA I FEMINISTYCZNA

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 12: Terapia feministyczna: s. 450-502).

Chrząstowski, S. (2003). Przeciwko ""sekretnej psychoterapii"" - postmodernizm w psychoterapii. Nowiny Psychologiczne, 2, 59-70."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest praktyczne zastosowanie teorii wyjaśniających mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych do analizy materiału klinicznego (materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii). Na kolejnych zajęciach omawiany będzie jeden przypadek wybrany i opracowany samodzielnie przez studenta w domu. Dzięki temu przedstawiane na wykładzie teorie psychopatologii zostaną wykorzystane do wyjaśnienia rozwoju zaburzeń u konkretnych pacjentów.

Literatura:

"WPROWADZENIE

Jakubczyk, A. Niektóre zagadnienia współczesnej psychiatrii w ujęciu krytycznym T. S. Szasza. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria 4. Tom 5. Warszawa: PWN (s. 305-315).

Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Tom 1. Gdańsk: GWP (rozdział 2: s. 75-111).

PSYCHOANALIZA – SIGMUND FREUD

Drozdowski, P., Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalizy. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 59-76).

Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalitycznej psychoterapii. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 77-85).

PSYCHOLOGIA SELF - HEINZ KOHUT

Moore, B. E., Fine, B. D. (1996). Słownik Psychoanalizy. Warszawa: Jacek Santorski & Co (s. 247-257).

Gościniak, J. (2002). Rozwój i patologia self w koncepcji Heinza Kohuta. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.). Współczesna psychoanaliza: teorie relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora (s. 13-39).

ANALIZA TRANSAKCYJNA – ERIC BERNE

Harris, T. A (1987). W zgodzie z sobą i tobą. Waszawa: Instytut Wydawniczy PAX (rozdziały: 2-7).

TERAPIA SKONCENTROWANA NA OSOBIE – CARL ROGERS

Rogers, C. (1984). Teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-85.

TERAPIA GESTALT – FRITZ PERLS

Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

BIOENERGETYKA – ALEXANDER LOWEN

Lowen, A. (1991). Duchowość ciała. Warszawa: Jacek Santorski & Co (rozdziały 2-5).

TEORIA RONALDA LAINGA

Laing R. D. (2004). Podzielone Ja. Poznań: Rebis (część 3: s. 177-267).

LOGOTERAPIA – VIKTOR FRANKL

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 6: Terapia egzystencjalna: s. 196-230).

TERAPIA BEHAWIORALNA

Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2006). Systemy Psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (rozdział 9: Terapie behawioralne: s. 305-364)

TERAPIA POZNAWCZA - ALBERT ELLIS

Ellis, A. (1998). Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

PODEJŚCIA SYSTEMOWE

De Barbaro, B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ, Kraków.

Tryjarska, B. (1987). Główni przedstawiciele psychoterapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne, 1, 5-32.

TERAPIA POSTMODERNISTYCZNA I FEMINISTYCZNA

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 12: Terapia feministyczna: s. 450-502).

Chrząstowski, S. (2003). Przeciwko ""sekretnej psychoterapii"" - postmodernizm w psychoterapii. Nowiny Psychologiczne, 2, 59-70."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.