Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia przywództwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-22 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia przywództwa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru

- w I serii pierwszeństwo dla specjalizacji 309

- IV-V rok

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są okazją do twórczej refleksji na temat istoty przywództwa. Odnosząc się do szerokiego spektrum wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania, filozofii i etyki będziemy pracować nad odpowiedziami na pytania, typu: Czym jest przywództwo? Jakie są jego źródła? Jakie możliwości daje i jakie pułapki czyhają na drodze Lidera? W jaki sposób przywódcy kształtują naszą rzeczywistość? Praca ta przybierać będzie różne formy, z założeniem dialogu jako fundamentu naszych spotkań.

Pełny opis:

1. Gdzie Ci Liderzy, prawdziwi tacy - wprowadzenie

2. Klęska urodzaju, czyli teorie przywództwa

3. Ciemna strona Księżyca - dysfunkcje przywództwa

4. To ewolucja, kochanie - neurobiologia przywództwa

5. Miałem sen – źródła charyzmy

6. Myślenie Janusowe – przywództwo jako integrowanie przeciwieństw

7. Po owocach ich poznacie – podejmowanie decyzji

8. Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce, czyli rzecz o motywacji

9. Uczniem Skywalker twoim będzie – przywództwo jako wspieranie w rozwoju

10. Nikt nie jest samotną wyspą – przywództwo i zespoły

11. Wszechświat w ziarnku piasku – systemowe myślenie o przywództwie

12. Wszyscy jesteśmy liderami - przywództwo w organizacjach samozarządzających

13. Warto być przyzwoitym – etyka przywództwa

14. Kolokwium

Literatura:

Prezentowana literatura stanowi inspirację do pogłębiania tematu zajęć i własnych, dalszych poszukiwań w kontekście pisania pracy zaliczeniowej.

Aronson, E., Carol, T. (2016). Błądzą wszyscy (ale nie ja). Smak Słowa

Bauman, Z. (2007). Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie

Blanchard, K. (2008). Przywództwo wyższego stopnia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buckingham, M., Coffman, C (2012). Po pierwsze: złam wszelkie zasady. MT Biznes

Cooperrider, D.L. Sorenson, P., Whitney, D. & Yeager, T. (2001) Appreciative Inquiry: An Emerging Direction for Organization Development. Champaign, IL: Stipes

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly; Jun 1999; 44, 2

Gallwey W. T. (2006). Tenis: wewnętrzna gra. Pszczyna: Wydawnictwo Parafraza.

Honore, C. (2015). Bez pośpiechu. Drzewo Babel

Kets de Vries, M. (2010). Lider na kozetce. Wolters Kluwer

Kirkpatrick, S.A., Locke, E.A. (1991). Leadership: do traits matter? Academy of Management Executive, 1991 Vol. 5 No. 2, 48-60

Kuraszko, I. (red.), (2014). Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin.

Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Wydawnictwo Studio Emka.

Leoncini, P. (2005). Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. . MT Biznes.

Pink, D.H., (2011). Drive. Wydawnictwo Studio Emka.

Scharmer, O., Kaufer, K. (2013). Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies. Berrett-Koehler Publishers

Senge, P.M. (2012). Piąta dyscyplina. Wolters Kluwer

Schwartz, B., (2017). Paradoks wyboru. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sinek, S. (2015). Liderzy jedzą na końcu. Wydawnictwo HELION

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie kluczowe teorie przywództwa;

- zna i rozumie psychologiczne mechanizmy funkcjonowania przywództwa i liderów;

- zna i rozumie aktualne trendy w tematyce przywództwa;

- zna i rozumie znaczenie i wpływ przywództwa na funkcjonowanie organizacyjne i społeczne.

Umiejętności

Student:

- wie, na co zwrócić uwagę przy budowaniu programów rozwoju przywództwa;

- potrafi zidentyfikować elementy sprzyjające efektywnemu przywództwu i ograniczające je.

Postawy

Student:

- rozumie zasadność i znaczenie multidyscyplinarnego patrzenia na funkcjonowanie człowieka;

- dostrzega możliwości płynące z kształtowania autentycznego, odpowiedzialnego przywództwa;

- dostrzega zagrożenia związane z funkcjonowaniem liderów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć obejmuje następujące składowe:

zaliczenie kolokwium (test jednokrotnego wyboru) – kolokwium obejmuje materiał prezentowany na zajęciach – 40% końcowej oceny

krótka praca pisemna (około 12600 znaków +/- 1000), stanowiąca esej na wybrany przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącego temat z obszaru przywództwa, w powiązaniu z literaturą do zajęć i/lub własnych poszukiwań literaturowych (60% końcowej oceny)

Próg zaliczenia: 50% (w tym 50% z kolokwium i 50% z pracy pisemnej)

Obecność na zajęciach – 1 dopuszczalna nieobecność

Oszacowanie całkowitego nakładu czasu pracy studenta/ki w ciągu semestru (ok. 100h = 4 ECTS).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.