Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ciekawość, nuda i zachowania eksploracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-F-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Ciekawość, nuda i zachowania eksploracyjne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce zachowań eksploracyjnych zwierząt i człowieka, w tym: adaptacyjnej funkcji tych zachowań; rozwojowi filo- i ontogenetycznemu; mechanizmom motywacyjnym. Omawiane są również zjawiska pokrewne eksploracji, takie jak ciekawość poznawcza, zabawa i preferencje estetyczne. Zajęcia obejmują demonstrację metod badania zachowań eksploracyjnych u zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce zachowań eksploracyjnych zwierząt i człowieka, przede wszystkim: rozwojowi filo- i ontogenetycznemu; mechanizmom motywacyjnym. Zajęcia obejmują demonstrację metod badania zachowań eksploracyjnych u zwierząt.

W programie ćwiczeń przewidziane są m.in. eksperymenty. Ich realizacja obejmuje: przeprowadzenie badania, kodowanie danych, analizę statystyczną, interpretację wyników. Wszystkie etapy będą realizowane wspólnie przez studentów w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie raportu z wybranego eksperymentu (raport powinien zawierać: krótką charakterystykę problemu, hipotezy, opis metody, wyniki analizy statystycznej, wnioski) oraz uzyskanie co najmniej 60% punktów w teście sprawdzającym wiedzę.

Literatura:

Zajęcia 1-6

Literatura obowiązkowa: 1). Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.47-75. 2). Matysiak, J. (1980). Różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt w świetle koncepcji zapotrzebowania na stymulację. Wrocław: Ossolineum, s. 68-75. 3). Matysiak, J. (1993). Głód stymulacji. Warszawa: Wydział Psychologii UW, s.117-128. 4). Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN, s. 75-82, 163-173. 5). Godzińska, E. (1996). Etologia i mechanizmy zachowania. Kosmos, 2-3, 253-262. 6). Łukaszewska, I. (1996). Eksploracja i habituacja. Kosmos, 45, 375-389.

Literatura nieobowiązkowa: 1). Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 70-89.

Zajęcia 7-8

Literatura obowiązkowa: 1). Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne - psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 38-46.

Literatura nieobowiązkowa: 1). Cowan, P.E. (1983). Exploration in small mammals: Ethology and ecology. W: J. Archer, L. Birke (red.), Exploration in animals and humans (s. 147-175). Cambridge: Van Nostrand Reinhold. 2). Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 37-42.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student definiuje zachowania eksploracyjne, porównuje i klasyfikuje formy zachowań eksploracyjnych, dyskutuje problemy definicyjne, odróżnia eksplorację motywowaną ciekawością od motywowanej pierwotnymi popędami biologicznymi (np. głodem); formułuje hipotezy na podstawie omawianych teorii, dostosowuje standardowe testy laboratoryjne do specyfiki badanego problemu; wyjaśnia uzyskane w badaniu wyniki; integruje problematykę zachowań eksploracyjnych z biologicznymi teoriami osobowości.

Umiejętności:

student posługuje się standardowymi testami behawioralnymi stosowanymi w badaniach laboratoryjnych zwierząt (test otwartego pola, test otworów, skrzynka Skinnera, labirynt T-kształtny).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru) + praca semestralna (raport z wybranego eksperymentu realizowanegow trakcie zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.