Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie zaburzeń rozwoju cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-POD-DK-TZROW-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie zaburzeń rozwoju cz.3
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Studia podyplomowe "Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny"
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych teorii prawidłowego rozwoju szczególnie użytecznych dla rozumienia zaburzeń funkcjonowania psychicznego u dzieci: relacyjno-interakcyjnej; neuropoznawczo-interakcyjnej; poznawczo- interakcyjnej. W trakcie wykładu zostaną omówione główne problemy teoretyczne dotyczące prawidłowego rozwoju i psychopatologii rozwoju dzieci oraz pokazane zostaną zasady aplikacji wiedzy psychologicznej do rozumienia mechanizmów zaburzeń funkcjonowania dziecka.

Literatura:

Bowlby J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN

Cicchetti, D., Cohen, D. J. ((eds) (2006) Developmental Psychopathology. John Wiley and Sons, LTD. Tom 1. rozdział 2 str. 244 – 293 i rozdział 11 str 370 – 419

Kmita G. (2007) (red.) Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, nr 5, Warszawa: Wydawnictwo EMU – cz.1, rozdz. 2 i 3

Stern, D. (1985) Interpersonal World of the Infant. Basic Books, Harper Collins, Pub.

Święcicka, M. (2008). Zaburzenia rozwoju dzieci z perspektywy neuropoznawczej teorii samoregulacji D. Derryberry’ego. W: M. Zalewska (red.) Zaburzenia rozwoju dziecka z perspektywy relacji. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka t. 6. Warszawa, Emu.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna teorie psychologiczne wyjaśniające mechanizmy powstawania zaburzeń u dzieci

K_K02 Rozumie specyfikę dziecka jako klienta psychologa i wynikające z niej zasady postępowania z dzieckiem

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane na bazie obecności oraz egzaminu podsumowującego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)