Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SEM-MGR-III
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Magdalena Budziszewska, Agnieszka Burnos, Michał Chruszczewski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Wouter De Raad, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Małgorzata Gambin, Maciej Górecki, Paulina Górska, Ewa Haman, Maciej Haman, Karolina Hansen, Paweł Holas, Mirosława Huflejt-Łukasik, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Grażyna Kmita, Dorota Kobylińska, Mirosław Kofta, Joachim Kowalski, Marcin Leśniak, Magdalena Linke-Jankowska, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Paweł Łowicki, Dominika Maison, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Mateusz Płatos, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Marcin Rzeszutek, Marta Sobańska, Małgorzata Sobol, Wiktor Soral, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Anna Szuster-Kowalewicz, Aleksandra Świderska, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Wojciech Waleriańczyk, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Jerzy Wojciechowski, Marcin Zajenkowski, Bogdan Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Prowadzący grup: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Magdalena Budziszewska, Agnieszka Burnos, Michał Chruszczewski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Wojciech Dragan, Ewa Haman, Karolina Hansen, Mirosława Huflejt-Łukasik, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Grażyna Katra, Alicja Niedźwiecka, Agnieszka Pluta, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Rafał Styła, Aleksandra Świderska, Adam Tarnowski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)