Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Operations Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-0550211001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Operations Research
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 2 roku, 2 sem., stacjonarne, IBP
Przedmioty dla 2 roku, wieczorowe uzup. IBP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Metody badań operacyjnych w zarządzaniu. Wybór metody rozwiązywania problemu decyzyjnego. Macierz decyzyjna i drzewo decyzyjne w procesach podejmowania decyzji. Programowanie liniowe w zarządzaniu.. Programowanie nieliniowe. Programowanie sieciowe. Programowanie dynamiczne. Teoria kolejek.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)