Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Taxation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-0550211003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Taxation
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 2 roku, 2 sem., stacjonarne, IBP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1.Introduction. International Tax Law and International Double Taxation Law.

1.1. Concepts.

1.2. Basic Legal Issues.

2.International Double Taxation. Types, Measures and Methods of its avoidance.

2.1. Economic Double Taxation vs. Legal Double Taxation.

2.2. Unilateral, Bilateral and Multilateral Measures.

2.3. Exemption Method and Tax Credit Method.

2.3.1. Full Exemption vs. Exemption with Progression.

2.3.2. Ordinary Tax Credit vs. Full Tax Credit.

2.3.3. Per-Income Limitation and Per-Country Limitation.

3. Model Double Taxation Conventions (OECD, UN, US).

3.1. OECD Model Double Taxation Convention. Concept and Development

(1963, 1977, 1992-onwards). Detailed Structure.

3.2. UN and US Model Double Taxation Conventions. Brief Overview.

3.3. Source Country vs. Residence Country. Unlimited and Limited Tax Liability. Scope of Application of Double Taxation Treaties and Determination of the Residence for International Taxation Purposes.

3.3. Permanent Establishment and Taxation of Business profits. Concepts

and Consequences in the Bilateral Double Taxation Treaties.

3.4. General Concept of Cross-Border Taxation of "Passive Income". Taxation of Cross-Border Payments of Dividends, Interest and Royalty Payments under Polish Tax Law and Bilateral Double Taxation Treaties. Taxation of Cross-Border Leasing Payments.

3.5. Taxation of International Capital Gains.

3.6. International Taxation of Dependent Services and Directors' Fees.

3.7. International Taxation of Associated Enterprises and International Transfer Pricing Issues.

3.8. Taxation of so-called "Other Income".

3.9. Entry into Force vs. Effective Date of the Bilateral Double Taxation Treaty.

4. Tax Havens.

4.1. Characteristcs of Tax Havens and their Treatment under International Tax Law. Selected Examples

4.2. Advantages and Disadvantages of Using Tax Havens. OECD's "Black List" vs. Poland's Black List.

5. Other International Taxation Issues.

Literatura:

Will be announced at the first meeting.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pałys
Prowadzący grup: Andrzej Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)