Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz1MATII Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka II
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych, rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej, elementy algebry liniowej.

Pełny opis:

Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, gradient, pochodne cząstkowe drugiego rzędu i ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Całki oznaczone i nieoznaczone funkcji jednej zmiennej, zasadnicze twierdzenie analizy matematycznej, obliczanie pola ograniczonego wykresami funkcji, całkowanie przez podstawienie i przez części.

Macierze, operacje elementarne na macierzach i rozwiązywanie układów

równań liniowych metodą eliminacji Gaussa.

Mnożenie macierzy, rząd macierzy, macierze odwracalne i znajdowanie macierzy odwrotnej.

Wyznacznik macierzy kwadratowej, wzór Cauchy'ego, macierz stowarzyszona, wzory Cramera.

Literatura:

M. Kysiak, R. Pol, Matematyka dla studentów Zarządzania – część I ( skrypt dostępny online).

J. Chaber, E. Pol, R. Pol, Matematyka dla studentów Zarządzania – część II

( skrypt dostępny online).

Efekty uczenia się:

Student zna pojęcia pochodnej cząstkowej i gradientu, ich podstawowe interpretacje oraz potrafi je obliczać.

Student umie posługiwać się kryteriami wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji dwóch zmiennych.

Student zna podstawowe metody znajdowania całek nieoznaczonych , ich zastosowanie do obliczania całek oznaczonych oraz zastosowanie całki oznaczonej do obliczania pola obszaru.

Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa i umie interpretować zbiory rozwiązań takich układów.

Student zna operacje dodawania i mnożenia macierzy, umie określić rząd macierzy i wyznaczyć macierz odwrotną do macierzy odwracalnej.

Student zna pojęcie wyznacznika macierzy kwadratowej, umie znajdować wyznacznik stosując operacje elementarne, umie posługiwać się formułą

Cauchy'ego, potrafi określić macierz stowarzyszoną z macierzą kwadratową

i wykorzystać wzory Cramera do rozwiązywania pewnych układów równań liniowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wyników dwóch kolokwiów .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pol, Leszek Rudak
Prowadzący grup: Jacek Micał, Tomasz Pełka, Roman Pol, Paweł Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.