Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Taxation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSM1IT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Taxation
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze letnim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Basic elements of international tax law and international double taxation law, including analysis of the OECD Model Convention on Avoidance of Double Taxation on Income and Capital

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. International Tax Law and International Double Taxation Law.

1.1. Concepts.

1.2. Basic Legal Issues.

2. International Double Taxation. Types, Measures and Methods of its avoidance.

2.1. Economic Double Taxation vs. Legal Double Taxation.

2.2. Unilateral, Bilateral and Multilateral Measures.

2.3. Exemption Method and Tax Credit Method.

2.3.1. Full Exemption vs. Exemption with Progression.

2.3.2. Ordinary Tax Credit vs. Full Tax Credit.

2.3.3. Per-Income Limitation and Per-Country Limitation.

3. Model Double Taxation Conventions (OECD, UN, US).

3.1. OECD Model Double Taxation Convention. Concept and Development (1963, 1977, 1992-onwards). Detailed Structure.

3.2. UN and US Model Double Taxation Conventions. Brief Overview.

3.3. Source Country vs. Residence Country. Unlimited and Limited Tax Liability. Scope of Application of Double Taxation Treaties and Determination of the Residence for International Taxation Purposes.

3.3. Permanent Establishment and Taxation of Business profits. Concepts and Consequences in the Bilateral Double Taxation Treaties.

3.4. General Concept of Cross-Border Taxation of “Passive Income”. Taxation of Cross-Border Payments of Dividends, Interest and Royalty Payments under Polish Tax Law and Bilateral Double Taxation Treaties. Taxation of Cross-Border Leasing Payments.

3.5. Taxation of International Capital Gains.

3.6. International Taxation of Dependent Services and Directors’ Fees.

3.7. International Taxation of Associated Enterprises and International Transfer Pricing Issues.

3.8. Taxation of so-called “Other Income”.

3.9. Entry into Force vs. Effective Date of the Bilateral Double Taxation Treaty.

4. Tax Havens.

4.1. Characteristcs of Tax Havens and their Treatment under International Tax Law. Selected Examples

4.2. Advantages and Disadvantages of Using Tax Havens. OECD’s “Black List” vs. Poland’s Black List.

5. Other International Taxation Issues.

Literatura: (tylko po angielsku)

Michał Wilk, Polish Tax System Business Opportunities and Challenges, 2017

Klaus Vogel, On Double Taxation Conventions, Kluwer Law International, Deventer, 1997

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, Paris, 2017

Ned Shelton, Interpretation and Application of Tax Treaties, Tottel Publishing, Haywards Heath/UK, 2007

Ben J.M. Terra, Peter J. Wattel, European Tax Law, 4th Edition, Kluwer Law International, The Hague/TheNetherlands, 2005

Philip Baker, Double Taxation Conventions and International Tax Law, Sweet & Maxwell, London 1994

M. Pires, International Juridical Double Taxation of Income, Kluwer, Deventer 1989

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Providing basic orientation in international taxation issues and knowledge of methods and measures for avoidance of international double taxation

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final paper on 2 selected topics discussed during the course

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pałys
Prowadzący grup: Andrzej Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)